En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Ännu en bild av resultaten i skolan

Idag har Skolverket presenterat resultaten för de nationella proven i årskurs sex. Liksom resultaten för årskurs nio, som kom ett par dagar efter PISA, får vi en helt annan bild av svenska elevers kunskaper i de ämnen som PISA mäter.

I Skolverkets diagram kan vi bland annat se att i alla ämnen utom religionskunskap, historia och svenska som andra språk klarar över 90 procent av både pojkarna och flickorna godkänt på proven. Det här är intressant och det är viktigt att alla dessa bilder finns med när vi diskuterar utvecklingen i skolan.

 

Källa: Skolverkets PM om resultaten på nationella proven i årskurs sex

Källa: Skolverkets PM om resultaten på nationella proven i årskurs sex

En tanke som slår mig när jag tittar på diagrammet är att flickorna har bättre resultat än pojkarna i alla ämnen. Det här är en verklig utmaning. Låt oss inspireras av Gnestas medvetna arbete. Där når pojkarna lika bra resultat som flickorna.

 

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Ännu en bild av resultaten i skolan”

    skl logotyp