En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Att leda skolans digitala utveckling – webbinarium

Samhället digitaliseras. Vi jobbar, handlar och går till psykologen online. Dagens och morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare. Digitaliseringen kan inte väljas bort, inte heller av skolan. Hur hanterar skolans ledare den digitala utmaningen så att datorer och internet möjliggör en positiv skolutveckling?

I morse sände vi ett webbinarium från SKL som tog upp den frågan. Forskaren Åke Grönlund presenterade slutsatserna från forskningsprojektet Unos Uno – Att förändra skolan med teknik. Johanna Karlén presenterade Självskattningsverktyget LIKA – it-tempen för skolan. Slutligen fördes ett expertsamtal om hur vi får tekniken att bli det pedagogiska verktyg vi vill att det ska vara.

Tillit och tålamod

En slutsats var att vi behöver lita på professionen och skapa ett tillåtande klimat där det är tillåtet att testa sig fram och våga dela med sig. Det behövs också tålamod och uthållighet – förändringsarbete tar tid. Ledningen måste stå på sig när kritiker menar att tekniken inte leder till bättre resultat.  Forskningen visar att resultaten inte kommer av sig själv när vi stoppar datorer i händerna på elever och lärare. Vi behöver arbeta genomtänkt.

Om du missade webbinariet kan du se det igen här .

Trevlig helg,

Per-Arne

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Digitalisering
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Att leda skolans digitala utveckling – webbinarium”

  skl logotyp