En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Poster av Per-Arne

Medborgarna allt nöjdare med förskola och skola

Nöjdheten med förskola och skola i Svenskt Kvalitetsindex är hög – igen. 75,6 procent är nöjda med förskolan, 69,5 procent med grundskolan och 69,1 procent med gymnasieskolan. Årets mätning visar dessutom att nöjdheten ökar. Särskilt när det gäller grundskolan är trenden positiv över tid.

Brukarna är mer nöjda med den kommunala servicen överlag än med servicen från statliga myndigheter. Kommunal service har ett snitt på 70,6 medan snittet för statliga myndigheter stannar på 61,4 procent.

Hur nöjda brukarna är med skolan är en bra utgångspunkt för analys och förbättringar. Det är också en spegelbild av hur väl eleverna lyckas i skolan. Ju fler som lyckas bra, desto fler elever, föräldrar och skolpersonal kommer att bli nöjda med skolan.

>Svenskt Kvalitetsindex – kundnöjdhet offentlig service 2012

Lär av de bästa!

I dag svarar Eva-Lis Sirén (ordförande Lärarförbundet) och Marcus Lindgren (ordförande Lärarförbundet Student) på Freddy Grips utspel på SvD Brännpunkt, som jag skrev om här på bloggen igår. De skriver bland annat ”Genom vår rankning gör vi något aktivt för att skolan ska bli mer likvärdig för alla elever. Att med hög stämma kräva ett återförstatligande av skolan gör inget för likvärdigheten.”

Jag kommer osökt att tänka på ESO-rapporten från 2011, med rubriken Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv. Där gör Johannes Åman, ledarskribent på Dagens Nyheter, en översikt av den internationella forskningen om faktorer som påverkar elevers mätbara resultat. Så här står det i rapportens inledning:

”Rapporten innehåller en diskussion om åtgärder som kan vidtas för att höja kvaliteten i skolans arbete. Av den framgår bl.a. att många av de förändringar som vidtagits i Sverige under de senaste decennierna följer utvecklingen i andra länder. Sverige har t.ex. i likhet med Finland decentraliserat ansvaret för skolan och gått från detaljstyrning till mer av målstyrning. Ändå förefaller den finska skolan nå betydligt bättre resultat. Det åskådliggör att sambanden i många fall är betydligt mer komplicerade än debatten kan ge intryck av.

En betydande del av rapporten ägnas åt att diskutera ett antal s.k. metastudier, där resultaten av många olika slags undersökningar vägs samman. Att döma av dessa är det avgörande hur undervisningen bedrivs i klassrummet. En bra skola måste ha duktiga lärare som samspelar väl med sina elever. För att detta ska kunna uppnås måste lärarna ha goda pedagogiska färdigheter och utveckla sina kunskaper över tiden. Det är detta som förefaller förena de skolor och skolsystem som lyckas väl. Om Sverige ska kunna återta sin position som en ledande skolnation är det viktigaste att höja kvaliteten i undervisningen!”

Som ni förstår är det en bra rapport. Läs den!

Lyft fram de som går före!

Freddy Grip från Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening ondgör sig på SvD Brännpunkt över att Lärarförbundet idag utser landets bästa skolkommun. Grip menar att man automatiskt hyllar skillnader mellan skolor och kommuner när de bästa lyfts fram. Om skolan vore statlig skulle olikheterna försvinna, menar han.

Att peka ut de bästa är alltså fel. Men de sämsta pekar Lärarnas riksförbund gärna ut. Man tar sig för pannan.

För det första måste vi inse att det alltid kommer att finnas skillnader mellan all verksamhet som bedrivs av människor. Och alla skillnader är inte dåliga. Utveckling av nya undervisningsmetoder och sätt att leda skolan måste starta någonstans för att andra ska kunna följa efter. Och då blir det skillnader. Nödvändiga skillnader.

Men självfallet ska kommunerna sträva efter att utjämna oacceptabla skillnader. Det är också ett av SKL:s syften med att ta fram Öppna jämförelser, studier av framgångsrika skolkommuner och driva olika utvecklingsprojekt med en stor del av kommunerna. En utmaning är att ta tag i de ofta stora skillnaderna mellan olika klasser och olika lärares undervisning, så att varje elev får bra undervisning varje dag.

För det andra finns det inget som pekar på att en mer statlig skola skulle leda till bättre resultat. Som om inte skillnaden mellan skolor var stor på 1970- och 80-talet, innan kommunerna fick ansvaret för skolornas ekonomi. LR:s svar på hur staten skulle vända utvecklingen lyser som vanligt med sin frånvaro. Det räcker inte med att säga att ett statligt huvudmanaskap skulle bli mer modernt. Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är inte direkt inspirerande exempel på effektiv statlig verksamhet ute i landet.

Det finns klara poänger med att redovisa alla skolors resultat – även elevers svar på frågor om trivsel, studiero med mera. Alla kan alltid bli bättre. Men då måste vi släppa Jante. Uppmärksamma och lär av dem som lyckas!

Resultatet av Lärarförbundets ranking hittar du här.

Att göra flera saker rätt, på samma gång

För att lyckas i en verksamhet brukar rådet vara att prioritera – att göra rätt sak. Det gäller också i skolans värld. Men skolan är inte en fabrik eller ett varuhus som ska producera och sälja varor. Rätt sak för skolan betyder att göra flera saker rätt, på samma gång.

Från vänster: Bosse Svensson, utbildningschef och Johanna Lundén, rektor i Essunga, Elisabeth Persson, universitetslektor och Bengt Persson, professor vid Borås Högskola, när de besökte mig och mina medarbetare i härom veckan.

Ett exempel är Essunga kommun. Jag träffade dem återigen förra veckan när de var på SKL tillsammans med forskare från Borås Högskola. Det är alltid lika uppfriskande att höra om deras förändringsarbete.

Essunga har på några år gjort en resa från att vara en av Sveriges sämsta skolkommuner till en av de bästa. De har tagit till sig skolforskningens rön och förändrat förhållningssätt och arbetssätt på djupet och bredden. Det handlar bland annat om undervisningsmetoder, förväntningar på elever och personal, samarbete mellan lärare och att ge rektor förutsättningar att vara en pedagogisk ledare. Att ta del av Essungas förändring borde vara obligatoriskt för alla som jobbar med att utveckla skolan. På tal om det kan jag tipsa om en film om Essungas synvända som du kan se här.

Också SKL:s arbete för skolan har förändrats. Vi tar allt oftare fram studier och goda exempel för att inspirera våra medlemmar att förbättra elevernas resultat.

Vår utgångspunkt är egentligen självklar – alla elever ska lyckas och alla skolor ska vara bra skolor. Vi har sammanfattat vår strategi i åtta punkter. De handlar om att ta tag i problemen och utgå från det som fungerar bra. Vår ordförande Anders Knape skrev nyligen en debattartikel om detta som jag tycker är värd att läsa. Du hittar den här.

Missa inte Richard Gerver!

Har ni lyssnat på Richard Gerver? Om inte, ta chansen på Skolans Ledarkonvent den 26-27 november i Stockholm. Själv kommer jag att bänka mig i god tid för att få en plats.

Gerver hjälper skolor och myndigheter världen över att förändra utbildningssystemen och har beskrivits som en av vår generations mest inspirerande ledare. Han har fått det prestigefyllda priset ”School Head Teacher of the Year Award” för sitt arbete med att förvandla en nedläggningshotad skola till att bli en av de mest innovativa i världen.

Gerver talar under titeln ”Leading into the unknown” – en rubrik som väcker min nyfikenhet! Vilka utmaningar och frågor kommer jag som skolledare att behöva förstå och hantera för att rusta barnen för framtiden?

Höjdpunkterna är många under Ledarkonventet och jag ser fram emot två dagar fyllda med inspiration, aktuella forskningsresultat och spännande möten! Temat för dagarna är hur forskning kan bli ett stöd i skolans utvecklingsarbete. Det är på alla sätt en angelägen fråga som vi på SKL prioriterar i vårt arbete för att förbättra elevernas resultat.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konventet! Klicka här om du är nyfiken på programmet och vill registrera din anmälan.

Jag hoppas att vi ses!

Nu drar jag igång SKL:s skolblogg

Idag skriver jag mina första ord på denna blogg. Det känns väldigt roligt!

Under många år och på olika sätt har jag arbetat med skolfrågor. Att blogga om dem blir en ny spännande utmaning. Inte minst ser jag ser fram att ta del av era kommentarer och synpunkter.

Att skolan måste bli bättre och höja elevernas resultat vet vi. Jag är övertygad om att det går. Att ta sikte på att alla elever ska klara kunskapsmålen är ingen utopi – det finns erfarenheter både från Sverige och andra länder som visar att det går.

Som avdelningschef på SKL har jag förmånen att i princip varje dag arbeta med utveckling av skolan. Godbitarna från detta arbete kommer jag att skriva om här. Likaså lär ni läsa om exempel på framgångsrikt arbete som lärare, rektorer, andra personalgrupper i skolan, förvaltningstjänstemän och politiker gör runtom i landet – för tro mig, det råder ingen brist på sådana exempel!

Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Skolutveckling

Sida 27 av 27« Första...1020...2324252627
skl logotyp