En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Behovet av lärare behöver bygga på mer fakta

Lärarbristen kanske inte är så dramatisk som den ofta beskrivs. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som i en färsk rapport visar en annan bild än den gängse. Till exempel är de nyutexaminerade kemilärarna betydligt fler – i snitt har minst 73 studenter om året tagit lärarexamen de senaste tio åren, jämfört med den handfull som ofta nämns i debatten.

UKÄ pekar också på att behovet mellan olika ämnen är en annan än vad vi tidigare trott. Medan NO-lärarna är fler än vad vi trott, så är bristen större inom bland annat slöjd och bild. Det får UKÄ fram när de jämför hur stor andel som tar lärarexamen i olika ämnen med hur stor del ämnena utgör av timplanen i grundskolan. Mer om detta också i SvD .

Utbildningen behöver spegla behovet

Lärarutbildningen behöver dimensioneras utifrån de ämnen som efterfrågas. För att det ska ske i praktiken behövs en nära samverkan mellan lärosätena och skolhuvudmännen. Den behöver bli bättre än idag.

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Det behövs alltid nya lärare. Trots att allt fler söker till lärarutbildningen behöver söktrycket de närmaste åren bli ännu större.  Ansvaret för att locka till läraryrket ligger både hos huvudmännen och andra parter. Lön, arbetsmiljö och ledarskapet är viktigt.

Men larm om lärarbrist behöver utgå från fakta för olika lärarämnen – vem  vill bli kemilärare om den allmänna bilden är att två personer i landet söker utbildningen?

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 2
  Kategori: Lärare och yrket
  Etiketter: ,

  2 Kommentarer på “Behovet av lärare behöver bygga på mer fakta”

  1. 2015-09-09 08:45
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej,
   Tack för din kommentar. Detta blogginlägg är två år gammalt och bygger på resultaten från en rapport från UKÄ. Rekryteringsbehovet är en av skolans största utmaningar. Volymökningarna är stora både på grund av ökade barnkullar och många nyanlända elever. Samtidigt sker stora pensionsavgångar. Efter årsskiftet publicerar SKL en rapport som handlar om just rekryteringsutmaningen och strategier för att möta den.

   Vänliga hälsningar
   Per-Arne Andersson

  skl logotyp