En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Bra arrangemang av Barn i Behov

Hur kan skolan bli bättre på att möta elever med behov av individuella anpassningar och särskilt stöd på grund av sina neuropsykiatriska funktionssätt (NPF)? Den frågan diskuterades vid ett angeläget rundabordssamtal på riksdagen förra veckan. Arrangörer var föräldranätverket Barn i Behov och Rädda Barnen. Ett bra initiativ om ett ämne som berör.

Engagemanget och viljan att dela med sig av sin kunskap var stor från alla deltagare på seminariet; såväl föräldrar, rektorer, lärare, politiker, tjänstemän som forskare. Diskussionen kom mycket att handla om alla de stuprör som ställer till problem, behovet av mer kunskap samt tidiga insatser.

Skolan är navet

Jag själv lyfte frågan om behovet av en förstärkt elevhälsa med ett tydligare uppdrag och flera professioner involverade. Idag ”bollas” ansvaret för utredningar av barn med eventuella funktionsnedsättningar mellan BUP och elevhälsan. Samarbetet och ansvarsfördelningen fungerar olika bra i olika kommuner.

En bättre lösning skulle kunna vara att samhället satsar resurserna mer samlat där alla barn och ungdomar befinner sig – i skolan. Det är där vi kan göra tidiga insatser. Andra verksamheter, exempelvis BUP, barn- och ungdomshabilitering och socialtjänsten, kan bistå skolan med sina kompetenser så att de blir lättillgängliga. Då skulle de utredningar som behöver göras kunna genomföras i skolans kontext.

Diagnoser i sig är nämligen inget handfast pedagogiskt verktyg för skolan att arbeta utifrån. Men om vi skapar en utredande del inom skolans ram skulle utredningarna kunna syfta till att ge skolan verktyg för att bättre stötta eleverna. Utredningarna behöver grundas i de pedagogiska utmaningarna. Jag skulle gärna se en bred försöksverksamhet som provar ett sådant arbetssätt.

Ser fram emot fortsatt arbete

Diskussionen på seminariet var konstruktiv och uppmuntrade till dialog. Jag ser fram emot att ta del av de tankar och förslag på idéer som deltagarna skickade in under eftermiddagen. Jag ser också fram emot fortsatt samtal både med Barn i behov och andra organisationer och myndigheter. Det är vårt ansvar att se till att skolan är bra för alla elever.

Läs gärna mina tidigare blogginlägg om inkludering och om resursskolor.

bild Barn i behov

Kunskap och dialog var ledorden för Barn i Behovs och Rädda barnens arrangemang på riksdagen förra veckan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 1
  Kategori: Elever
  Etiketter:

  En kommentar på “Bra arrangemang av Barn i Behov”

  1. 2015-06-15 07:59
   Skrivet av
   Fredrik Lindencrona

   Hatten av P-A! Utmärkt. Efter att ha samlat erfarenheter från kollegor i departement och myndigheter i andra länder såsom Kanada (Ontario), USA, Nya Zeeland, England och Skottland kan jag säga att Sverige ser ut att ha mycket att lära. Det gäller särskilt vårt Utbildningsdepartement och Skolverks förståelse för psykisk hälsa och hur nära och intimt sammankopplad den är till skolresultat, inte bara för de med störst problem utan för barns förutsättningar i allmänhet. Förståelsen är många gånger större hos huvudmännen och i förskola och skola än vad den statliga nivån har uppnått.

  skl logotyp