En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Bra att lärare syns i debatten

Debatten om skolan tog inte jullov. Tre debattinlägg sticker ut i flödet bland de senaste veckornas diskussioner om politiska överenskommelser, betyg och krav på förstatligande . Alla tre är skrivna av lärare.

Det blir initierat. Det blir relevant. Det blir konkret. Och det handlar om professionens frågor.

Läxor, fortbildning och läromedel

 • Först ut var Pernilla Alm som utifrån aktuellt forskningsläge diskuterar hur komplex frågan om läxor är samtidigt som hon visar på vägar framåt.
 • Den andra är skriven av Malin Tväråna. Budskapet är att för att förbättra kvaliteten i skolan behöver lärarna professionell kompetens och mandat att själva utveckla undervisningen – stat och huvudman behöver satsa på rätt fortbildning och uppmuntra forskning som en del i läraryrket.
 • Den sista är skriven av Jonas Nilsson och refererar till en undersökning som visar att åtta av tio lärare inte hinner granska sina läromedel. Nilsson skriver att tidsbrist aldrig kan vara en ursäkt för att frånsäga sig detta ansvar utan borde vara en självklarhet för ett professionellt agerande i ett akademiskt yrke.

Jag tänker inte diskutera frågorna i sak – även om de är intressanta. Jag vill istället lyfta fram det viktiga i att lärarna själva tar plats i den offentliga diskussionen om skolan; att lärare debatterar professionsfrågor. Det är bra. Det är lärarna själva som äger de frågorna. Och ingen gör det heller bättre än de med sin förståelse för de sammanhang som möter dem i klassrummet varje dag.

Kontrast till DN-debatt den 27 december

Lika konkreta som lärarnas artiklar är, lika otydlig är DN debatt den 27 december där bland andra LR och Sveriges skolledarförbund ropar på förstatligande av skolan. Jag håller med om vissa saker, som att staten borde utbilda fler lärare i rätt ämnen för rätt åldrar. Men läsarna lämnas med ett stort frågetecken om vad artikelförfattarna egentligen menar med ett ökat statligt ansvarstagande och vad som då skulle förändras. Särskilt när IFAU precis presenterat sina slutsatser, som visar att resultatnedgången kan inte förklaras av kommunal skolpolitik, förändrad resursfördelning och skillnader i skolors kvalitet.

Jag tycker att Malin Tvärnåa ringar in frågan bra i sin artikel:
Problemet är att det inte är framför allt staten och huvudmännen som kan vända skolans utveckling, utan de vars röster kanske hörs minst i skoldebatten – lärarna.”

Stat och huvudmän bör ägna sin kraft åt att stärka läraryrket på olika sätt istället för att lägga energi på genomföra en gigantisk byråkratisk reform som kostar tid och pengar och som vi inte vet har någon betydelse för resultaten.

Fler lärare i debatten stärker läraryrket

Jag hoppas att julhelgens artiklar bidrar till att fler lärare tar plats i debatten och sätter ljus på professionens egna frågor. Det som händer i klassrummet. Det som är det viktigaste för skolans utveckling.  Det kommer göra debatten om skolan både mer intressant och relevant. Jag är också övertygad om att det på sikt kommer att stärka läraryrket.

 

 

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 1
  Kategori: Lärare och yrket
  Etiketter:

  En kommentar på “Bra att lärare syns i debatten”

  1. 2015-01-14 15:09
   Skrivet av
   Nyansera Bilden Av Läraryrket | SKL:s Skolblogg

   […] i den offentliga diskussionen om skolan: att lärare debatterar professionsfrågor (läs t.ex. mitt tidigare blogginlägg). Det blir ofta både initierat, konkret och […]

  skl logotyp