En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Bra med politik i skolan – men rektor beslutar på vilket sätt

Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra reglerna om politisk information i skolan. Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier och på vilket sätt det ska gå till. Ibland har huvudmän och rektorer tidigare känt en osäkerhet inför hur de ska göra. De nya bestämmelserna syftar till att ge skolan tydligare handlingsregler. På SKL har vi uppdaterat vårt stödmaterial Politiska partier i skolan – vad gäller? i enlighet med de nya reglerna. Vi hoppas att det blir ett stöd för huvudmän och rektorer.

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag…

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. En del av detta är att ge eleverna en bild av det politiska systemet, vilka partier som finns och vad de står för. Att bjuda in politiska partier till skolan är ett bra sätt att ge eleverna en bild av hur demokratin och vårt politiska system fungerar. En annan viktig del handlar om att öppet redovisa och analysera olika värderingar, synsätt och problemställningar som finns i vårt samhälle, och hur man från politikens sida förhåller sig till detta.

Läroplanernas intention är  att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det ligger i skolans uppdrag att överföra grundläggande demokratiska värden för att därigenom förbereda dem för att leva, arbeta och verka i samhället. När partier och förtroendevalda ges möjlighet att komma till skolan och elever själva kan se, höra och samtala med politiskt aktiva så kan elevernas intresse för samhällsfrågor och politik öka. Demokrati försvaras bäst genom öppen debatt och diskussion!

…och det är bra om politiska partier bjuds in till skolan!

Det är upp till varje skola att bestämma hur arbetet med skolans demokratiska uppdrag ska organiseras. Det finns inget som säger att företrädare för politiska partier behöver bjudas in. Skolor väljer själva hur de vill göra och det är rektor som fattar beslutet om det ska ske och i så fall på vilket sätt. Det är alltså inte en rättighet för ett politiskt parti att få tillträde till en skola.

Rektor får begränsa antalet partier som får komma till skolan så länge det görs på ett sakligt och opartiskt sätt. Det kan till exempel handla om att bjuda in de partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Urvalet får dock aldrig göras i syfte att utestänga ett visst politiskt parti.

Ibland har osäkerheten kring vad som gäller lett till att skolor avstått från att samverka med företrädare för politiska partier och neka alla politiska partier tillträde. Ett sådant beslut är principiellt korrekt men det innebär att ett viktigt inslag i skolors arbete med demokratiuppdraget riskerar att gå förlorat.

Att bjuda in politiska partier till skolan är som sagt ett bra sätt att ge eleverna en bild av hur demokratin fungerar. Men det är också bra att besluten kring detta fattas på den enskilda skolan, och av ansvarig rektor.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Ledning och styrning
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Bra med politik i skolan – men rektor beslutar på vilket sätt”

  skl logotyp