En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Äntligen en strategi för skolans digitalisering!

digitalisering

Det är många med mig som är glada för att en nationell strategi för skolans digitalisering just nu håller på att växa fram. Att strategin arbetas fram bland annat på strategibloggen gör att också du kan följa utvecklingen och bidra med tankar, idéer och konkreta förslag.

Karin Nygårds, pionjär inom programmering för barn uttrycker sig så här:

”En sådan här chans vill man ju inte missa! Har många tankar om digitaliseringen och vill gärna vara med och bidra.”

Mycket mer än datorer

Skolans digitalisering innebär så mycket mer än att sätta datorer eller läsplattor i händerna på eleverna. Forskning visar att digitaliseringen om den genomförs på ett genomtänkt sätt, utvecklar både lärares arbetssätt och elevernas förmågor och självförtroende. För att möta alla utmaningar och möjligheter krävs nytänkande, innovationskraft och ett modigt ledarskap.

Därför tycker jag det är positivt att så många aktörer genomensamt tagit initiativ till strategiarbetet genom Nationellt forum för skolans digitalisering. Edward Jensinger, utvecklingschef i Helsingborg, som medverkar i en av referensgrupperna, skriver:

”Jag upplever Forumet för skolans digitalisering som en av de viktigaste åtgärderna för att komma till rätta med skolans generella problem som har ökat de senaste åren. Bara en sådan sak att alla dessa tunga organisationer vill vara med och utveckla.”

Med gemensamma krafter kan vi underlätta skolans digitalisering. Men det viktigaste förändringsarbetet står såklart rektorer, lärare och elever för.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Digitalisering
Etiketter:

Guldstegen lanserad!

Igår var jag på konferensen Framtidens lärande. Det var trevligt av många anledningar.

Ett särskilt skäl till att jag var där var att presentera en ny utmärkese som vi och stiftelsen DiU (Datorn utbildningen) tagit initiativ till. Tidigare har vi tillsammans delat ut Guldäpplet för att lyfta enskilda pedagoger. Nu är dags att sätta strålkastarljus på kommuner som förtjänar att få uppmärksamhet för framgångsrik digital skolutveckling på systemnivå. Med Guldstegen kan skolhuvudmän inspireras och få energi till fortsatt förändringsarbete.

image (3)
På bilden tagen i går på Framtidens lärande ser ni, förutom teckentolken, Peter Becker från DiU till höger och mig i mitten.

Den första vinnaren kommer att koras vid nästa års Framtidens lärande. Senast 1 oktober i år är ni välkomna att anmäla er! Ni kan läsa mer på SKL:s hemsida. Kriterierna spikas under april så mer information om kriterier med mera kommer inom kort!

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Digitalisering

SKL tar it-täten

Maria Stockhaus, ordf i SKL:s utbildningsberedning, tillsammans med elever från Vallaskolan i Södertjälje

Maria Stockhaus, ordf i SKL:s utbildningsberedning, tillsammans med elever från Vallaskolan i Södertjälje

Det är omöjligt att tänka sig en vardag utan internet och digitala resurser. Men det går fortfarande att hitta skolor där den moderna tekniken ännu inte gjort några större avtryck. Positivt är att mycket har hänt de senaste tio åren.  Det är dock ingen lätt resa och utmaningarna är flera, särskilt för mindre kommuner.

SKL samlade därför igår departement, myndigheter och organisationer till en hearing  för att diskutera hur vi tillsammans kan stödja utvecklingen och ta oss an de svårigheter som finns. Jag ser att det finns flera angelägna frågor där vi med gemensamma krafter skulle kunna göra skillnad och styra utvecklingen åt rätt håll.

Eva-Lís Sirén, ordf Lärarförbundet, och elever från Vallaskolan i Södertälje

Eva-Lís Sirén, ordf Lärarförbundet, och elever från Vallaskolan i Södertälje

En sådan fråga är juridiska svårigheter. Hur gör vi bra upphandlingar både vad gäller teknik och plattform? Vi har även en lagstiftning som inte hänger med. Jag tänker på PUL-lagstiftningen från 1998 som hindrar pedagogerna från att använda effektiva och bra verktyg, såsom molntjänster. En fråga som ställdes igår var vem det är som leder skolans digitalisering? Är det IT-avdelningen eller verksamheten?  De kreativa pedagogernas arbete kan hämmas av IT-avdelningens säkerhetsfrågor. Hur kan man få till en bra balans här?

En annan svårighet handlar naturligtvis om kompetens. Kompetensen hos varje individ får naturligtvis stor påverkan.  Jag tror att ju fler som använder it som ett pedagogiskt verktyg, desto synligare blir nyttan av det. En central fråga blir därför hur vi hittar bra pedagogiskt innehåll och lyckas få till en delningskultur i skolan? I diskussionen på hearingen lyftes även ledarskapets betydelse. Många rektorer har lägre it-kompetens än lärarna. Då är det också svårt att leda utvecklingen.

På hearingen var det tydligt att alla ansåg att det är dags att arbeta tillsammans för att lösa utmaningarna på bästa sätt. Därför bildar vi nu ett nationellt forum för digitalisering av skolan som består av en strategisk grupp av beslutsfattare på hög nivå. Till forumet kommer arbetsgrupper med representanter från myndigheter och organisationer knytas som ska arbeta med de frågor som forumet pekar ut som prioriterade. Det kommer bli spännande att hålla i det här arbetet!

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Digitalisering
Etiketter: , ,

Goda skäl att satsa på IT i undervisningen

Många skolor satsar på IT och tillgången till moderna IT-verktyg blir snabbt bättre. Det visar en ny undersökning från Skolverket. Det är glädjande. Samtidigt visar rapporten att lärares kompetens och tillgång till bra digitala lärresurser behöver utvecklas.

Modern teknik ger ökat självförtroende 

Igår och idag pågår SETT  – en av Sveriges största konferenser om lärande med moderna verktyg. Bland det mest intressanta som visas upp är hur eleverna utvecklar kompetenser och självförtroende genom att skolan ställer om sin verksamhet och använder de nya möjligheter som tekniken ger. Det handlar om skolutveckling – inte om tekniken i sig!

Mingel på SETT-dagarna

Mingel på SETT-dagarna

På konferensen presenteras också en högaktuell forskningsrapport som visar att elevers läs- och skrivinlärning går snabbare när de använder sig av dator eller surfplatta. Dessutom ökar kvaliteten på de texter eleverna skapar. Läs mer här

 

Vad blir ert nästa steg?

Modern teknik har en självklar plats i dagens skola. Både utifrån skolans uppdrag att spegla omvärlden, men också utifrån de skrivningar som finns i våra nya styrdokument.

Så frågan blir: vad är nästa steg i din skola?

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Digitalisering

IT i undervisningen är nödvändigt gott

Sverige ligger bra till när det gäller tillgång till IT. En stor del av 15-åringarna uppger att de har tillgång till Internet både i skolan och hemma. Även när det gäller tillgång till datorer eller surfplattor ligger Sverige rätt bra till – men här är spännvidden i jämförelse med många andra länder stor.

Men i skolan är situationen en annan, vilket inte minst framkom på ett seminarium häromdagen med Skolverket, Internationella Programkontoret och Datorn i Utbildningen.

Många elever uppger att de inte alls använder IT på ett sätt som bidrar till lärande. Skolinspektionens granskning från i höstas gav samma bild. Rätt använt är datorn i undervisningen ett fantastiskt hjälpmedel för att utveckla läsförståelse, öva språk, förmedla matematikkunskaper och mycket annat.

Men för att IT ska bli ett naturligt verktyg i skolans vardag behövs satsningar på kompetensutveckling av lärare och skolledare. Arbetet med att underlätta tillgången till digitala resurser måste också fortsätta. Många kommuner vill samarbeta med varandra i dessa frågor. Det finns inga skäl att vänta med det.

Dags för digitala skolbibliotek

Den digitala utvecklingen gör att nu kan alla elever – oavsett var de bor i Sverige, oavsett om de går på en stor eller liten skola, oavsett modersmål och även om man har ett funktionshinder – få tillgång till böcker, texter och bilder som man aldrig haft tidigare.

Dagens bibliotek, i det sedvanliga rummet, räcker inte till. Det behövs också ett digitalt bibliotek på webben där eleven både får tillgång till olika slags medier och lärarresurser kopplat till skolarbetet, möjlighet att samla det material eleven själv skapar och även publicera detta, samt en möjlighet att komma åt bibliotekariens kompetens oberoende av tid och rum.

För att lyfta diskussionen om skolornas bibliotek har Krister Widell och Mats Östling på SKL:s uppdrag tagit fram skriften Det obegränsade rummet – Det moderna skolbiblioteket.

Moderna skolbibliotek där skickliga bibliotekarier och lärare samverkar kan i ännu större utsträckning bidra till att lyfta elevernas resultat. Ska idéerna bli verklighet behövs en ökad medvetenhet om den digitala pedagogiska skattkammaren. Det behövs en infrastruktur för bland annat teknik och en förbättrad kompetens hos alla inblandade.

Ta del av Widells och Östlings skrift och kommentera gärna här på bloggen!

> Skriften Det obegränsade rummet – Det moderna skolbiblioteket

> Widells och Östlings blogg Skolbiblioteket – det obegränsade rummet

Författare:
Kommentarer: 2
Kategori: Digitalisering
Etiketter: ,

Sida 3 av 3123
skl logotyp