En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Resultatet viktigare än timplaner

Skolverket har undersökt i vilken utsträckning huvudmännen har koll på att alla elever får den garanterade undervisning som de har rätt till.

Skolverkets förslag är att skolorna ska dokumentera mer. Kritiken är att flera kommuner saknar tillräckliga administrativa rutiner för att dokumentera att timplanen följs.

Men, och detta är ett viktigt men, det finns INGET belägg för att eleverna i praktiken skulle få för lite undervisning. Däremot konstaterar Skolverket att skolorna i första hand fokuserar på att eleverna når målen. Jag undrar: Hur kan det vara dåligt att fokusera på resultat? Vem finns skolorna till för?

Som jag ser det finns det inget behov av ökad dokumentation. Det måste vara viktigare att eleverna når målen än att det exakta antalet timmar följs. När en elev byter skola är den relevanta frågan på den nya skolan, vad eleven kan och inte hur mycket timmar den fått i olika ämnen.

Kan det vara så att elever får för lite undervisning i antal timmar? Ja, sådana exempel kan man säkert finna om man letar (men jag noterar att Skolverket skriver att detta inte är ett stort problem: ”Skolverkets insamling av undervisningstid visar på en marginell skillnad mellan den nationellt lagstadgade timplanen och skolornas planerade undervisningstid. ”) Men mer vanligt är nog att elever får MER undervisning stöd än vad timplanen säger – genom stödundervisning, läxhjälp och ferieskola.

Till sist undrar jag om Skolverket och regeringen har funderat på vad ökade krav på dokumentation skulle innebära för lärares och rektorers arbetsbelastning?

Ett samlat system för karriärtjänster?

Hur tar man bäst tillvara på möjligheten att ha förstelärare på en skola med ca 500 elever? funderade Christer Kratz (Nybro), Barbro Melander (Trelleborg), Jonas Åkesson (Tomelilla))

Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall (Helsingborg) bollade en idé med gruppen.

Som ni vet har regeringen föreslagit karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och lektorer, med statsbidrag till kommunerna. Det är bra med fler karriärmöjligheter, tycker både jag och SKL. Det ger stöd att lokalt arbeta med lönedifferentiering, förbättrad undervisning och för att höja elevernas resultat.

Redan idag har kommuner vissa karriärvägar. Det bäste vore om man kunde inordna dessa och de statliga förstelärar- och lektorstjänsterna i ett samlat system. Därför utreder vi på SKL nu en sådan möjlighet, tillsammans med skol- och personalchefer från drygt tio kommuner.

I måndags (25/2) träffades vi för andra gången för att diskutera hur ett sådant samlat system skulle kunna se ut. Det blev spännande diskussioner. På bilden kan ni se några av deltagarna i full fart med skissa på olika lösningar.

Det är ingen lätt utmaning vi har tagit på oss. Men vi jobbar vidare tillsammans med kommunerna i referensgruppen. Fortsättning följer!

 

 

 

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter:

Nytt under solen – strax innan jul!

I dag dök det upp något helt nytt i skoldebatten. Om ni har missat det så kan jag tipsa er om att läsa dagens (fredag 21/12) DN-debatt. Där skriver framträdande chefer vid TCO, LO och Saco en gemensam debattartikel om att staten borde skjuta till medel för att höja lärarnas löner.

De skriver ”…varför ska andra kommunanställda betala för en snedsits som uppkom under de årtionden när staten höll i lärarnas löneförhandlingar?” De skriver också att ” Det skulle inte vara ett lyft för alla med samma procent rakt av.” Det är en viktig aspekt. Bra lärare ska ha bra betalt. För det behövs fler karriärvägar och individuell lönesättning.

Alltsom allt är det ett uppfriskande inspel i debatten, tycker jag. Eller vad säger ni? Ni hittar hela artikeln här.

Nu går jag på julledighet. Tack alla ni som har läst bloggen under hösten och tack alla ni som har kommenterat mina inlägg. Det har varit roligt att blogga! Jag återkommer efter nyår – om jag kan hålla mig till dess…

God jul och Gott nytt år!

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter: , , ,

Unga vill jobba inom skola och förskola

Många ungdomar är intresserade av att jobba inom förskola och skola. Det visar SKL idag i en ny rapport. Hälften av de tillfrågade kan tänka sig att jobba som lärare eller förskolelärare. Det är de yrken som de uppfattar som de absolut roligaste och mest utvecklande inom välfärdssektorn. Läraryrket ser de som både viktigt och betydelsefullt.

Det är extra positivt att det är ungdomar med färska erfarenheter av skolan som har den här inställningen.

Sett till behoven inom skola och förskola så behöver vi rekrytera omkring 100 000 medarbetare fram till 2019. Det motsvarar knappt tio procent av de som kommer ut på arbetsmarknaden under samma period. Intresset är alltså betydligt större än behoven.

Lika viktigt som att vi tar tillvara intresset och rekryterar rätt personer in i yrket, är det att vi lyckas få duktiga medarbetare att stanna. Där har vi två stora utmaningar inför framtiden.

Länk till undersökningen Jobb som gör skillnad

Lärarlönerna höjs i Västerås

Mycket på gång i Västerås just nu! Lärarlönerna höjs med 5,57 procent!

Det är glädjande att Västerås stad satsar på att lyfta lärarlönerna över avtalad nivå. Dessutom får 559 grund- och gymnasielärare del av 15 miljoner kronor som rektorerna på respektive skola valt att premiera extra för deras goda arbete. Kommunstyrelsen kommer i december att lägga förslag till kommunfullmäktige om att öka ramen med 20 miljoner kronor för att klara kostnadsökningen.

Jag hoppas att vi får se mer av detta från andra kommuner.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter: ,

DN debatt: Svarta listor lämnar frågor

I DN i dag läser jag att Lärarnas Riksförbund tar fram svarta listor på kommunerna med de lägsta snittlönerna för lärare. Dock inga listor på kommunerna med de högsta lönerna.

Självfallet har arbetsgivarna det största ansvaret för lärarnas lönesättning. Men det hade varit intressant att veta hur LR själv tänker bidra till den individuella lönesättning som behövs för att höja lönerna och läraryrkets status.

En vanlig uppfattning är att alla presterar lika. Det har inte sällan understötts av arbetstagarorganisationerna. Därför behövs det mod från arbetsgivarna och ett stödjande arbete från Metta Fjelkner och fackliga företrädare i alla led. Detta för att uppmärksamma och arbeta för en bättre koppling mellan lön, prestation och måluppfyllelse.

> Läs gärna hela Håkan Sörmans krönika i frågan

> DN debatt

Författare:
Kommentarer: 1
Kategori: Lärare och yrket
Etiketter: , ,

Sida 5 av 512345
skl logotyp