En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Skolans utmaningar kräver mer än statliga reformer

Det nya året börjar ungefär som det gamla slutade. Före årsskiftet gick Metta Fjelkner från Lärarnas riksförbund ut i lokala medier och krävde ökad statlig styrning av skolan. SKL:s ordförande Anders Knape replikerade: En sådan omfattande reform är ingen lösning på skolans utmaningar. Vad skolan istället behöver är mer kollegialt lärande mellan lärare, ett utvecklat ledarskap och åtgärder som vilar på skolforskning. I en slutreplik som finns i flera tidningar återkommer LR till sitt tidigare resonemang. Så rullar det på…

LR talar sig gärna varma för en central resursfördelning och menar samtidigt att en kommunal huvudman är för långt från verksamheten. Själv tycker jag att resonemanget både är motsägelsefullt och enformigt. Många med mig minns säkert hur det gick till förr när resurserna till skolan skulle fördelas. Det var knappast någon exakt vetenskap som avgjorde, utan en övning i vem som var sämst eller vem som hade det värst, för att få lite extra resurser.

Det är kanske också därför jag brinner för att lyfta de goda exemplen i skolan. Ett tillfälle att ta del av mångas erfarenheter är årets Skolriksdag 6-7 maj. Strax före helgerna gick vi ut med inbjudan till arrangemanget. Temat är Styrning, Ledarskap, Resultat. Under två intensiva dagar diskuterar deltagare, ledande forskare och praktiker hur ett gott ledarskap kan öka skolans måluppfyllelse. Hur leder vi i rätt riktning? Hur skapar vi förtroendefulla relationer mellan politiker, tjänstemän, lärare, skolpersonal, elever och föräldrar? Hur lyfter vi fram och uppmuntrar förebilder inom skolan?

Alla skolor ska vara bra skolor. Genom att byta namn från Kommunal Skolriksdag till Skolriksdag vill vi göra det tydligt att frågeställningarna omfattar såväl kommunala som fristående skolor. Skolriksdagen är en mötesplats för att tillsammans diskutera skolans framtidsfrågor.

Välkommen med din anmälan!

Inget vite för Älvdalen

I dag meddelar Skolinspektionen att de drar tillbaka vitesföreläggandet mot Älvdalens kommun. Kommunen har kunnat visa att den åtgärdat problemen på de båda skolorna som beslutet gällde.

Så som i fallet med Älvdalen kan inspektion och sanktioner leda till utveckling och att eleverna får den utbildning de har rätt till. Jag menar naturligtvis inte att det ska krävas hot om vite för att uppmärksamma och åtgärda problem. Men i ett låst läge så kan sanktioner leda till att alla fokuserar på samma sak. Att det blir något som alla behöver bry sig om. Och det kan många gånger vara nyckeln till att lösa problemen.

Det var för knappt ett år sedan som Skolinspektionen för första gången beslutade om ett vitesföreläggande mot en kommun. Älvdalens kommun hade fram till i maj på sig att visa att kommunen tagit tag i problemen på Buskoviusskolan och Strandskolan. Annars skulle kommunen få betala ett vite till staten på 300 000 kronor.

Jag hör ofta diskussioner om Skolinspektionen. Vissa är tydliga med att de ser inspektionerna som ett stöd, vissa undrar varför de behövs och lyfter fram Finland där kommuner och skolor har stor självständighet och ingen inspektionsmyndighet. Det vore intressant att ta del av vad ni läsare tycker om viten och inspektioner. Har ni exempel på att skolan fått hjälp av Skolinspektionen eller är det enbart negativt med kritik?

 Skolinspektionen: Älvdalens kommun slipper vite för skolbrister

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Ledning och styrning Skolutveckling
Etiketter: ,

Missa inte Richard Gerver!

Har ni lyssnat på Richard Gerver? Om inte, ta chansen på Skolans Ledarkonvent den 26-27 november i Stockholm. Själv kommer jag att bänka mig i god tid för att få en plats.

Gerver hjälper skolor och myndigheter världen över att förändra utbildningssystemen och har beskrivits som en av vår generations mest inspirerande ledare. Han har fått det prestigefyllda priset ”School Head Teacher of the Year Award” för sitt arbete med att förvandla en nedläggningshotad skola till att bli en av de mest innovativa i världen.

Gerver talar under titeln ”Leading into the unknown” – en rubrik som väcker min nyfikenhet! Vilka utmaningar och frågor kommer jag som skolledare att behöva förstå och hantera för att rusta barnen för framtiden?

Höjdpunkterna är många under Ledarkonventet och jag ser fram emot två dagar fyllda med inspiration, aktuella forskningsresultat och spännande möten! Temat för dagarna är hur forskning kan bli ett stöd i skolans utvecklingsarbete. Det är på alla sätt en angelägen fråga som vi på SKL prioriterar i vårt arbete för att förbättra elevernas resultat.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konventet! Klicka här om du är nyfiken på programmet och vill registrera din anmälan.

Jag hoppas att vi ses!

Sida 5 av 512345
skl logotyp