En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Dags för digitala skolbibliotek

Den digitala utvecklingen gör att nu kan alla elever – oavsett var de bor i Sverige, oavsett om de går på en stor eller liten skola, oavsett modersmål och även om man har ett funktionshinder – få tillgång till böcker, texter och bilder som man aldrig haft tidigare.

Dagens bibliotek, i det sedvanliga rummet, räcker inte till. Det behövs också ett digitalt bibliotek på webben där eleven både får tillgång till olika slags medier och lärarresurser kopplat till skolarbetet, möjlighet att samla det material eleven själv skapar och även publicera detta, samt en möjlighet att komma åt bibliotekariens kompetens oberoende av tid och rum.

För att lyfta diskussionen om skolornas bibliotek har Krister Widell och Mats Östling på SKL:s uppdrag tagit fram skriften Det obegränsade rummet – Det moderna skolbiblioteket.

Moderna skolbibliotek där skickliga bibliotekarier och lärare samverkar kan i ännu större utsträckning bidra till att lyfta elevernas resultat. Ska idéerna bli verklighet behövs en ökad medvetenhet om den digitala pedagogiska skattkammaren. Det behövs en infrastruktur för bland annat teknik och en förbättrad kompetens hos alla inblandade.

Ta del av Widells och Östlings skrift och kommentera gärna här på bloggen!

> Skriften Det obegränsade rummet – Det moderna skolbiblioteket

> Widells och Östlings blogg Skolbiblioteket – det obegränsade rummet

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 2
  Kategori: Digitalisering
  Etiketter: ,

  2 Kommentarer på “Dags för digitala skolbibliotek”

  1. 2012-11-13 15:56
   Skrivet av
   SKL: Digitala #skolbibliotek « Peter Alsbjers blogg!

   […] Enligt SKL:s skolblogg är det Dags för digitala skolbibliotek. […]

  2. 2012-11-13 10:37
   Skrivet av
   IT i undervisningen är nödvändigt gott | Från 80 till 100

   […] på kompetensutveckling av lärare och skolledare. Arbetet med att underlätta tillgången till digitala resurser måste också fortsätta. Många kommuner vill samarbeta med varandra i dessa frågor. Det finns […]

  skl logotyp