En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Det behöver inte ta så lång tid att se resultat

Idag presenterade Per Thullberg delbetänkandet ”Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer”.

Och tid kommer det att ta innan vi förväntas se några resultat av alla reformer. Runt år 2020 närmare bestämt. Om de nu överhuvudtaget kommer att förändra något. Thullberg konstaterar nämligen att effekterna av de olika åtgärderna är osäkra.

Thullberg menar också att implementering av reformer i skolan är väldigt komplicerat, men att implementeringen så här långt uppfyller flera av de faktorer som anses vara avgörande för om den ska lyckas. Jag antar att han inte räknar in lärarlegitimationen i detta?

Det går att förbättra resultaten

Självklart händer inte saker över en natt. Självklart tar det tid innan vi ser effekter av reformer som till exempel förändring av lärarutbildningen. Men jag vet också att det går att även på kort tid förbättra resultaten i skolan. Titta på Essunga, Vårgårda, Kramfors och Ontario i Kanada!

Det handlar om hårt gemensamt arbete där alla nivåer, från politisk ledning till lärare, är delaktiga.

Nu behövs långsiktighet, dialog och arbetsro

Per Thullberg lyfter upp några saker som jag håller med om. Nu behöver skolan arbetsro. Stat och skolhuvudmän måste våga vara uthålliga och fokusera på det som forskning och erfarenhet visar har betydelse för skolans resultat. Och jag är övertygad om att en bättre dialog och mer samarbete mellan staten och huvudmännen skulle ha stor betydelse för skolans utveckling.

Var på tårna

Nu är det viktigare än någonsin att du som skolchef eller kommunpolitiker är på tårna.En bra ledning och styrning är en förutsättning för att förändringar ska förverkligas. Det är också vårt tema för Skolriksdagen den 6-7 maj. Då samlas närmare 2000 personer för att diskutera vad vi kan göra för att förbättra resultaten i skolan. Det kommer att bli två dagar med konkreta exempel som på kort tid kan ge resultat. Om du inte är på plats kan du följa oss på #Skolriksdag.

Jag vill också tipsa om veckans debattartikel i Dagens Samhälle. Där kan du läsa vad som togs upp i inledningstalet från den första Skolriksdagen 1989!

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Det behöver inte ta så lång tid att se resultat”

    skl logotyp