En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Det behöver utbildas fler psykologer till skolan

Idag presenterade Skolinspektionen sin kvalitetsgranskning av elevhälsan i årskurs 6-9 på 25 slumpmässigt valda skolor. Granskningen visar på brister i elevhälsans förebyggande arbete. Ett problem som lyfts fram är att psykolog ofta saknas i detta arbete.

Det här är ett bekymmer som speglar det att läge som råder i många kommuner. I den undersökning som SKL gjorde i mars 2015 svarade fyra av tio kommuner att de har ett fåtal eller flera vakanser inom grundskolans elevhälsa. Skolpsykologer är en av de yrkesgrupper det råder störst brist på. De främsta orsakerna är enligt kommunerna att det finns för få personer inom yrkesgruppen och konkurrens med andra kommuner.

Kort tid på skolan

Bristsituationen gör att skolorna, när de inte lyckas rekrytera psykologer, tvingas köpa tjänstetimmar. Det medför att psykologerna ofta inte involveras i skolans elevhälsoarbete ur ett helhetsperspektiv.

En given slutsats är att det måste utbildas fler psykologer. Flera behöver också uppmuntras att arbeta inom skolan. Det borde vara ett drömjobb för en psykolog – att arbeta med barn och ungdomar, tillsammans med lärare och annan skolpersonal.

Förebygga och stödja

Höga krav på barn och ungdomar både i och utanför skolan kan bidra till känslor av stress och oro. Vi behöver stötta eleverna att möta de utmaningar de ställs inför och då är det förebyggande arbetet i skolan viktigt.

Därutöver behövs en första linje, det vill säga stöd för barn och ungdomar med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa. Inom Uppdrag psykisk hälsa arbetar SKL med att skapa modeller för detta.

Läs gärna SKL:s rapport Nuläge och utmaningar i elevhälsan.

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Elever
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Det behöver utbildas fler psykologer till skolan”

  skl logotyp