En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Elevhälsan engagerar kommunerna som skolhuvudmän

Idag publicerar SKL rapporten Nuläge och utmaningar i elevhälsan. Den bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner.

Undersökningen visar bland annat att 40 procent av kommunerna har ett fåtal eller flera vakanser inom elevhälsan. Det behövs framför allt specialpedagoger och skolpsykologer, men även speciallärare och skolsköterskor.

Möta elevers särskilda behov

Kommunerna har en samstämmig bild av vilka som är de största utmaningarna inom elevhälsan. Det handlar om att möta behoven hos nyanlända elever, elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd samt den ökande psykiska ohälsan.

Undersökningen visar också att kommunerna som skolhuvudmän för en dialog med rektorerna om hur elevhälsoarbetet fungerar. De stöttar på olika sätt skolornas elevhälsoarbete.

Seminarium på Skolriksdagen

På Skolriksdagen den 27 april kommer vi att ha ett seminarium på temat Elevhälsan – ett redskap för inkludering och skolutveckling. Två kommuner, Mölndals stad och Borås stad, kommer att berätta om sitt utvecklingsarbete. I deras utvecklingsarbete har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) varit involverad.

Inkludering är skolutvecklingens kärna, säger Pelle Skoglund, som är forsknings- och utvecklingssamordnare på SPSM. Jag kan inte annat än att hålla med. Alla skolor ska vara bra skolor för varje elev. Vårt fokus måste vara både inkludering och skolutveckling samtidigt. En förutsättning är att vi använder elevhälsan som ett effektivt redskap.

Läs webbnyheten om rapporten

Ladda ner rapporten

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Elever
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Elevhälsan engagerar kommunerna som skolhuvudmän”

  skl logotyp