En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

En ny skoldebatt?

– De flesta debatter kring skolan som jag hör i Sverige är dessvärre fel debatter.

Det är inte mina ord, utan citat från John Hattie i dagens Svenska Dagbladet. Men jag håller med. Hattie menar att det är enklare att föreslå förändringar i sådant som går att mäta, till exempel klasstorlek och tidiga betyg. Vilket kan ha viss betydelse. Det arbete som verkligen gör stor skillnad – att lärare samarbetar och utvärderar sin undervisning – syns inte, är svårare att mäta och är därför inte den första punkten på politikers och föräldrars förslagslistor för en bättre skola. Här kan huvudmännen själva och vi som företrädare för huvudmännen spela en stor roll.

Samtidigt börjar något hända i den svenska skoldebatten. Både regeringen och Socialdemokraterna har bjudit in till breda samtal om skolan. Och i Almedalen den 1 juli arrangerar SKL ett seminarium med syfte att finna gemensamma vägar för bättre skolresultat. Det vore fantastiskt att lämna den ibland hätska skoldebatten för att diskutera vad som verkligen spelar roll!

Läs artikeln i SvD

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 4
  Kategori: Skolutveckling
  Etiketter:

  4 Kommentarer på “En ny skoldebatt?”

  1. 2013-06-11 13:14
   Skrivet av
   Sture Eriksson

   Så här kan den nya skolan se ut! Se min hemsida!

  2. 2013-06-11 13:32
   Skrivet av
   Sture Eriksson

   En konkurrenskraftig svensk skola kräver dels att den grundläggande skolpolitiska värderingen får genomslag både i skolans organisation och dess pedagogik, dels att i sammanhanget relevanta, etablerade forskningsresultat får utgöra den övergripande styrningen, dels att en genuin individualiseringspedagogik genomsyrar skolans kunskapsuppdrag.
   Se min hemsida: http://home.swipnet.se/StureEriksson

  3. 2013-06-11 16:28
   Skrivet av
   Sture Eriksson

   Den nya hemsidan
   http://www.stureerikssonshemsida.n.nu
   ger en sammanfattning av den tidigare hemsidan som nu ligger
   i Internetmuseet:
   Sture Erikssons hemsida. SE:s Internetmuseum.se

  4. 2013-06-11 16:03
   Skrivet av
   Sture Eriksson

   SVERIGES NYA SKOLA.
   Sture Eriksson
   20 juni 2015

   I decennier har den svenska grundskolan styrts av socialdemokratisk ideologi; under lång tid har hävdats att Sverige har världens bästa skola! Kritiken mot skolan har, även om den varit befogad och vetenskapligt grundad, enbart ansetts vara en svartmålning av den svenska skolan.

   Den s.k. PISA-chocken 2013 visade emellertid att något var allvarligt fel i den svenska skolan. Det är nu inte längre möjligt, speciellt när omvärldens skolsystem inför radikala, vetenskapligt underbyggda förbättringar, att i skydd av föråldrad politik och önsketänkande försöka stoppa utvecklingen och med inkompetensen som ledstjärna fortsätta det sakrosankta projektet ”lappa och laga”.

   Följande åtgärder måste genomföras för att bryta Sveriges nedåtgående spiral och inleda utvecklingen mot Europas bästa skola.
   1. Inför Kinsey-rapportens krav på urval av läraraspiranter. Välj ut de bästa aspiranterna till att bli lärare. Utveckla ett urvalstest i form av ett flerdimensionellt testbatteri “Lärartestet” bl.a. inkluderande begåvning, ämneskunskaper, mått på empati, mått på samarbetsförmåga.

   2. Genomför en radikal förändring av lärarutbildningen så att den förutom dagens ämnen inkluderar statistik, populationsgenetik, forskningsmetodik.

   3. Höj lärarlönerna kraftigt (riktpunkt 50.000 kr per månad enligt Norge, Danmark). En applikation av SKL-strategin innebärande löneökningar på delar av delar av procent blir naturligtvis en garanti för att den svenska skolan allt mer kommer att halka efter omvärldens skolor.
   Reducera lärarnas administration. Tillsätt lärarsekreterare som skall överta delar av administrationen.

   4. Ge lärarstuderande god lön under hela studietiden.

   5. Skapa ett institut “Speciallärarinstitutet” för pedagogisk vidareutbildning av lärare. Efter att någon tid ha verkat ute i skolorna bör intresserade lärare, med bibehållen lön, kunna välja slutlig inriktning av sin verksamhet. Detta institut bör leda till specialpedagogisk kompetens baserad på differentiell psykologi, genetik och pedagogik för att ge lärarna kompetens att undervisa svagbegåvade elever, medelbegåvade elever, högbegåvade elever med olika inriktningar och elever med olika funktionshinder. En viktig del av utbildningen bör avse ämnesdidaktik relativt elevernas begåvningsprofiler.

   6. NYA LÄROPLANER. Skapa nya läroplaner för olika begåvningstyper och olika intresseinriktningar. Formulera de gemensamma och specifika studiemålen för de elever som är hyperbegåvade, högbegåvade, medelbegåvade eller svagbegåvade.

   7. Skapa ett nytt “Läromedelsinstitut” som skall utveckla läromedel anpassade till olika begåvningstyper, intresseinriktningar och läroplaner.

   8. Skapa ett nytt “Skolforskningsinstitut” som på basis av differentiell psykologi, populationsgenetik, neuropsykologi och pedagogik skall undersöka effekterna av olika grupperingar av skolklasserna, pedagogiska metoder och läraregenskaper. En viktig fråga för framtidens forskning avser den optimala tidpunkten för differentiering rörande olika elevkategorier och ämnen. Vidare bör undersökas optimala divergenser (utvecklingskurvor) för olika elevkategorier, både interindividuellt och intraindividuellt och hur dessa är relaterade till olika pedagogiska metoder och inlärningsstilar.

   9. Starta ett kontinuerligt forskningsprojekt för att ta fram grundläggande fakta rörande individualisering i dagens skola samt hur olika individualiseringsmodeller fungerar för olika elevkategorier och olika begåvningsprofiler. Låt lärarna ingå i projektet som pedagogiska experter. För att bryta den nuvarande negativa trenden är en kraftsamling på detta forskningsområde nödvändig. Samtidigt har Sverige här en unik möjlighet att råda bot på brister i Kinseyrapporten och bli vägledande då det gäller individualiseringens pedagogik.

   En rad fakta i sammanhanget finns på min hemsida: http://www.stureerikssonshemsida,n.nu

  skl logotyp