En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Fler män i förskolan

Hur kan man göra för att få fler män att börja arbeta i förskolan? Vilka strategier kan fungera? Hur upplever män som arbetar i förskolan sitt yrke? Dessa frågeställningar är några av de teman som man kan läsa om i SKL:s nya antologi ”Fler män i förskolan”. I boken hittar man också en sammanställning av aktuell forskning.

Många ungdomar intresserade av förskolläraryrket

Antologin är intressant för den tar upp frågan om män i förskolan utifrån flera infallsvinklar. En självklar handlar naturligtvis om att förskolan behöver rekrytera många kompetenta medarbetare de närmaste åren, både barnskötare och förskollärare. Närmare 50 000 fram till år 2023 enligt prognosen.

Undersökningar visar att tjejer och killar i åldern 15–24 år kan tänka sig att jobba inom förskolan i ungefär lika hög grad. Fyra av tio unga killar kan se en framtid inom förskolan. Hur gör vi som arbetsgivare verklighet av detta intresse?

Manliga förskollärarstudenter har brokig arbetslivserfarenhet

Att gå på gymnasiemässor och försöka locka män att söka förskollärarutbildningen är viktigt, men det räcker inte, enligt Mia Heikkilä, fil dr, lektor i pedagogik, Mälardalens högskola. När man tittar på de män som studerar till förskollärare har de nämligen ofta en brokig bakgrund och många har haft andra typer av arbete innan, ofta inom traditionellt ”manliga” branscher.

En viktig gemensam nämnare är dock att de någon gång har provat på att arbeta inom förskolan. En klok väg att gå kan därför vara att arbeta strategiskt med till exempel feriejobb och arbetslivsorientering. I antologin kan man läsa om hur det kan gå till.

Flera vägar in i yrket

Jag tror att det är viktigt att arbeta på flera fronter. En är att fundera över den bild av förskolläraryrket som förmedlas. En annan är att skapa fler möjligheter att testa yrket och även möjligheter att byta yrke mitt i livet.

Här behöver man hitta skärningspunkter med andra yrken och utbildningar. För det krävs naturligtvis kunskap om vilken ytterligare kompetens som behövs för arbete i förskolan. Olika aktörer behöver också arbeta tillsammans; huvudmän, fackliga företrädare, lärosäten och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen.

Fler män i förskolanEn fråga med fler dimensioner

Förutom behovet av kompetensförsörjning, rymmer frågan både jämställdhets- och kvalitetsaspekter. I antologin vänder och vrider vi även på dessa perspektiv. Män ska till exempel inte lockas till förskolan för att fylla någon specifik ”manlig” funktion. Och fler män i förskolan är inte lösningen för att uppnå en jämställd förskola.

Men det kan vara en av flera vägar för arbetsplatsen att lyfta frågan om jämställdhet och realisera förskolans uppdrag om att motverka traditionella könsmönster.

Vad säger de manliga förskollärarna själva?

Jag tycker att en intressant del i antologin är att läsa om vad männen som arbetar i förskolan själva säger. Ofta handlar deras reflektioner om att vara en minoritet i en arbetsgrupp – något som de både har positiva och negativa erfarenheter av.

Mia Heikkilä uttryckte sig på ett klokt sätt på ett seminarium på SKL –  nämligen att det är en utmaning att vi både behöver synliggöra och osynliggöra frågan på samma gång. Alltså – samtidigt som vi behöver lyfta fram och arbeta på olika sätt för att locka och bibehålla män i förskolan behöver frågan normaliseras. Män i förskolan behöver bli något som är normalt.

 

Bakgrund

Bakgrunden till antologin är det arbete som SKL tillsammans med bland annat den dåvarande regeringen och Skolverket startade för att bredda rekryteringen till förskolan.

SKL bildade ett nätverk för erfarenhetsutbyte och idéutveckling tillsammans med sju kommuner och haft forskaren Mia Heikkilä knuten till arbetet.

Antologin vänder sig främst till dig som arbetsgivare, i rollen av förtroendevald eller chef. Den vänder sig även till dig som på annat sätt arbetar med att utveckla förskolan. Vi hoppas att texterna ska bidra med både kunskap och inspiration.

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Förskola
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Fler män i förskolan”

  skl logotyp