En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Förskolans dag idag!

Idag är det förskolans dag. Jag hoppas att de närmare 100 000 pedagoger och nästan en halv miljon barn som befinner sig på sina förskolor firar ordentligt. Vi har nämligen all anledning att vara stolta över svensk förskola, en verksamhet som ses som ett föredöme av andra länder.

Skolverkets stora föräldraenkät som publicerades 2013 visar att 95 % av föräldrarna är nöjda med förskolan. Förskolan ligger också i topp i Svenskt kvalitetsindex (SKI) mätningar av kundnöjdhet. Internationellt sett har Sverige och de skandinaviska länderna de minsta barngrupperna och den högsta personaltätheten. Trots att antalet barn i förskolan har ökat med 138 000 under en tio-årsperiod så är personaltätheten och den genomsnittliga barngruppen stabil.

blogg förskolans dag

Finns lokala utmaningar

Med det sagt, betyder det inte att det inte finns några utmaningar.  Vi har inte kommit så långt att vi kan säga att förskolan är lika bra överallt. Det finns områden där verksamheten behöver expandera i en takt som det varken finns lokaler eller personal till. På en del håll behöver andelen förskollärare öka. På andra är det barngruppernas storlekar som behöver förändras. Här finns idag statistik så gör det möjligt att följa utveckling och se hur personal och barngrupper förändras över tid. Det underlättar för huvudmän att planera, anpassa och utveckla verksamheten.

Innehållet i förskolan

Vi vet däremot mindre om verksamhetens innehåll, än om de strukturella faktorerna. Det finns olika instrument för att studera innehållskvalitet. KSL har tagit fram ett som studerar fyra aspekter som utgår från läroplanen: matematikutvecklande arbetssätt, språk och kommunikation, systematisk kvalitetsarbete samt strukturella faktorer. SKL har tagit över detta verktyg och kommer efter vissa bearbetningar att göra det tillgängligt för andra kommuner under året. Vi hoppas att verktyget kommer att bli ett stöd för huvudmän och förskolechefer. Läs mer här.

image1

Mats Gerdau, ordförande KSL, överlämnar kvalitetsverktyget till Lena Baastad, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Nätverk fler män till förskolan

En generell utmaning för förskolan är att den behöva rekrytera många nya kompetenta medarbetare de närmaste åren, både barnskötare och förskollärare. Det är nödvändigt att se möjliga medarbetare i hela befolkningen, bland både män och kvinnor. Jag vill därför passa på att tipsa om det nätverk för erfarenhetsutbyte och idéutveckling som SKL har startat tillsammans med Arjeplog, Borås, Eskilstuna, Jönköping, Luleå, Malmö, Umeå och Vänersborg för att få fler män till förskolan. Nätverket arbetar också med kvalitetsfrågor i förskolorna och vill sprida goda exempel och kunskaper till andra kommuner. Här kan du läsa mer.

Skärmklipp SVJ

SKL:s kampanj Sveriges Viktigaste Jobb fortsätter sin satsning för att locka unga till välfärdssektorn. Här ett budskap med förskolan i fokus.

 

 

Be Sociable, Share!

    Författare:
    Kommentarer: Bli först att kommentera
    Kategori: Förskola

    Inga kommentarer på “Förskolans dag idag!”

    skl logotyp