En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Gärna fokus på kunskap OCH kreativitet

Skolan är just nu mycket aktuell i debatten. Det är ett stort fokus på resultat, prov och betyg. Det går inte att förneka att kunskap och resultat är viktigt.

Ni som har följt min blogg vet också att vi på SKL fokuserar på att alla elever ska klara kunskapsmålen. Med det sagt tycker jag ändå att det är synd att mycket litet utrymme i debatten ägnas åt generella kompetenser och vikten av att vi fortsätter att vara bra på att utveckla våra elevers kreativitet och innovationskraft. Det handlar om människors förmåga att omsätta tanke till handling, liksom drivkraft för personlig utveckling och välbefinnande.

OECD har uppmärksammat vikten både för individen och nationen att i högre utsträckning fokusera på kompetenser som inte går att ämnesindela. Sådana kompetenser är vi inte vana att mäta och bedöma i skolan.

För framtiden är skolans utmaning att i högre utsträckning utveckla kreativitet och kritiskt tänkande – ämneskunskaper, höga betyg och resultat kommer inte att vara tillräckligt i det globala, innovationsdrivna ekonomi som världen med snabba steg är på väg in i. Länder som Singapore och Sydkorea trycker på vikten av just kreativitet och kritiskt tänkande i sina läroplaner – och i Sydkorea sätter man av nära en tiondel av skoltiden för projekt och övergripande aktiviteter för att utveckla elevernas kreativa förmågor.

I dessa länder omformar man sina nationella prov så att man även bedömer kreativitet och kritiskt tänkande. Man utvecklar verktyg för att med en formativ utgångspunkt bedöma elevernas kompetenser. Detta ställer krav på utveckling av nya former av bedömningsgrunder, traditionella prov och betyg fungerar inte så väl.

Som jag ser det behöver vi i Sverige fortsätta att fokusera på kunskaper som vi bl.a. gör genom vår mattesatsning samtidigt som vi behöver bredda diskussionen när det gäller generella kompetenser – hur och vad vi ska mäta i skolan i framtiden?

Slutligen är det ändå eleverna själva som avgör vad de lär sig. Elevernas motivation är viktig förutsättning för såväl kunskap som kreativitet. I årets Öppna jämförelser – Grundskola ”Tema: Elevernas motivation” pekar vi på betydelsen av att utgå från elevernas egna intressen, ge återkoppling, förmedla tydliga mål och ha höga förväntningar på alla elever. Vi släpper rapporten den 10 april. Håll utkik!

Länktips:

Läs här vad OECD själva skriver om kunskap och kreativitet.

Här hittar du OECD:s rapport Progression in student creativity in school – first steps towards new forms of formative assessments

 

 

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Gärna fokus på kunskap OCH kreativitet”

    skl logotyp