En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Glädjande lyhördhet hos regeringen om statsbidrag

Nyligen skrev jag om hur administrationen kring de riktade statsbidragen stökar till det och att vi behöver regelförenklingar. Och det går att förenkla och förbättra. Det har vi nyligen fått ett konkret exempel på.

I våras gick ett tiotal kommuner miste om årets första utbetalning av statsbidraget för karriärtjänster. Detta för att kommunerna missat att rekvirera pengarna i exakt rätt tid hos Skolverket. Pengar för tjänster som de inrättat, tillsatt och har kostnader för.

För några veckor sen ändrade regeringen i förordningen som styr villkoren för statsbidraget. I korthet innebär det att där inte längre anges vilka datum som en rekvisition senast ska ha inkommit till Skolverket. Det allra bästa är att förändringen har retroaktiv verkan för 2015, vilket innebär att Skolverket nu i efterhand kan betala ut pengarna för första halvåret 2015 även till de kommuner som gick miste om dem i våras.

Jag gläds över att regeringen är lyhörd och beredd att rätta till där det har blivit fel. Och i just det här fallet var det så uppenbart att regelverket fick helt orimliga konsekvenser. Att regeringen lyssnar på kommunerna bådar också gott för fortsatta samtal om de riktade statsbidragen. För det kommer vi behöva ha.

Men först hoppas jag att alla får möjlighet till ledighet och återhämtning efter ett på många sätt intensivt år. God Jul och Gott Nytt År, och på återseende en bit in på 2016!

/ Per-Arne Andersson, avdelningschef

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Glädjande lyhördhet hos regeringen om statsbidrag”

    skl logotyp