En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Göteborg visar vägen om forskarskolor

Som jag skrivit tidigare här på bloggen står skolan inför utmaningen att leva upp till skollagens skrivningar om en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är många som behöver samverka för att nå dit – huvudmännen, staten och skolans medarbetare. Jag tror att forskarskolor är en viktig pusselbit. Men då behöver vi dra lärdom av de brister som uppmärksammats. Och kanske framförallt att vi lär oss av de goda exempel som finns.

Göteborgs strategi är ett sådant exempel. Häromdagen läste jag med stort intresse ett reportage om Ingela Bursjöö som har arbetat som lärare i 26 år.  Hon är nu Göteborgs första grundskolelektor. Sedan 2006 har Ingela arbetat som lärare och samtidigt forskat på Göteborgs universitet. Om ett år väntas hon disputera. Stadsdelsförvaltningen ser Ingela som en värdefull resurs och har redan nu fångat in henne genom att erbjuda henne en halvtidstjänst som lektor.

Tanken är att Ingela, med sin vetenskapliga kompetens, ska vara med och utveckla pedagogik och undervisning tillsammans med lärare och skolledare, konkret och praktiskt i klassrummen. I framtiden ska Ingela både forska och arbeta i skolan. Själv säger hon att det är en fördel att hon har både ett utifrån- och ett inifrånperspektiv på skolans vardag. Hon ser också att den misstänksamhet som funnits mellan skolan och universitet, ett ”vi- och dom-tänk”, börjar försvinna och att det finns ett stort intresse för samarbete.

Här ser vi ett tydligt exempel på när det blir rätt. När alla tar sitt ansvar och har ett gemensamt fokus – att höja kvaliteten i skolan. Det finns två syften med regeringens satsning på forskarskolor för lärare. De ska både ge karriärmöjligheter för lärare och bidra till skolutveckling. Det här exemplet visar hur kommunen har ett strategiskt tänk som omfattar båda dessa syften.

När man läser Högskoleverkets utvärdering av forskarskolor för lärare är det lätt att bli missmodig. Även om satsningen på det stora hela uppfattas som positiv, pekas flera problem ut. Framförallt handlar det om brister i samverkan mellan huvudmannen, läraren och lärosätet.  När nu regeringen föreslår att forskarskolorna permanentas kommer arbetsgivaren att få stå för lönekostnaden under forskarutbildningen. Jag hoppas att det kommer att bidra till en bättre samverkan och ett ömsesidigt ansvarstagande från samtliga parter från början, under och efter forskarutbildningen.

Jag vill också tipsa om ”Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt” – en bok där förskollärare berättar om hur aktionsforskning stärkt kvaliteten och personalens kompetens i Örgryte. Då vill jag också passa på att säga att självklart bör regeringens förslag om karriärtjänster även gälla förskollärare!

Läs mer om arbetet i Örgryte här.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Göteborg visar vägen om forskarskolor”

    skl logotyp