En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Grundlösa anklagelser om lönepengar som fryser inne

Gårdagens uppgifter i olika medier om att statliga pengar för lärares lönelyft och karriärtjänster inte blir utnyttjade av kommunerna var en riktig tidningsanka. Här verkar både statliga tjänstemän, politiker, fackliga företrädare och journalister varit så heta på gröten att de helt missat att kolla fakta. Faktum är att kommunerna har fram till den 1 november på sig att rekvirera bidraget.

I budgetpropositionen, som presenterades i förrgår, finns en budgetteknisk prognos där det bedöms att inte hela det statsbidrag som finns för att höja lärares löner kommer att gå åt i år.

Både fackförbund och regeringen har varit snabba att utifrån denna tekniska prognos svartmåla och misskreditera kommunerna. Skandal! ropar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i sin krönika. Och både Helene Hellmark Knutsson och Gustav Fridolin, ansvariga ministrar för statsbidraget, mer än antyder att kommunerna är oansvariga och dåliga arbetsgivare.

Jag blir förbluffad, ja oroad, över att det dras så stora växlar på en budgetteknisk siffra. Som presenteras långt innan vi faktiskt vet hur det verkliga utfallet blir. Allra mest orolig är jag över att de båda ministrarna är så snabba med att underkänna genomförandet av regeringens egen reform. Detta i exakt samma stund som det pågår ett intensivt arbete i kommunerna och på skolorna med att just – genomföra reformen. Så, vad är skandalen?

Fakta som inte kom fram

Här är några fakta, som jag tror sätter frågan i ett annat ljus:

För det första ska statsbidraget inte ansökas om utan rekvireras. Det vill säga kommuner och fristående huvudmän ska begära att få bidraget utbetalt. När de gör så måste de redovisa en rad detaljerade uppgifter om vilka lärare som får höjd lön med stöd av statsbidraget. Exempel på uppgifter som ska redovisas är vilken lärarkategori som läraren tillhör, tjänstgöringsgrad, aktuell lön inklusive statsbidraget samt vilket datum som läraren fick sin statsbidragsfinansierade löneökning. Titta gärna i Skolverkets föreskrifter om allt som måste redovisas för att man ska kunna få bidraget.

Processen med att avgöra vilka lärare som får löneökning med stöd av statsbidraget måste vara helt klar för att dessa uppgifter ska kunna redovisas. Och det arbetet pågår som sagt fortfarande i kommunerna. Vi är bara en månad in på höstterminen!

Statsbidraget är omgärdat av ett detaljerat regelverk om hur pengarna får användas och inte, ett regelverk som regeringen dessutom gjorde ändringar i mitt under sommaren. Hur löneökningarna med stöd av statsbidraget ska fördelas innebär också en ny process, och att det behöver göras en översyn av löner och prestationer vid en helt annan tid på året än då ordinarie löneöversyn görs. Allt detta behöver förstås ta tid om det ska göras korrekt.

Jag blir snarare förvånad över att det överhuvudtaget finns kommuner som har hunnit skicka in sina rekvisitioner bara fem dagar efter att det blev möjligt att göra så den 15 september. Det är som sagt mycket som ska göras och redovisas.

Kommuner – och fristående huvudmän – har fram till den 1 november på sig att be om att få sina bidrag utbetalda. Vi på SKL har inte fått några signaler om att det finns kommuner som inte tänker använda sig av möjligheten att med stöd av statsbidraget höja skickliga lärares löner. Jag kommer såklart bli bekymrad om det visar sig att det finns det. Men låt oss ta den diskussionen då.

Statsbidraget lämnas för ett år i sänder

Jag vill också passa på att ta upp detta med tidsbegränsade eller permanenta löneökningar med stöd av statsbidraget.

Statsbidraget lämnas för ett år i sänder i den mån det finns tillgång på medel. Exakt så står det i regeringens egen förordning om statsbidraget. Det må så vara att regeringen anser sig ha fått utfästelser från oppositionen om att pengarna ska finnas kvar även om det blir ett regeringsskifte. Men faktum är att pengarna inte kan betraktas som permanenta så länge de kommer i den form som de gör idag.

Jag tycker det är positivt att nuvarande regering aviserat att detta är en långsiktig satsning som på sikt tillförs det generella statsbidraget. Och jag är den första att uttrycka uppskattning för de kommuner som redan nu gör detta till en långsiktig satsning trots ovissheten kring den framtida finansieringen.

Däremot tycker jag det är både allvarligt och olyckligt när ministrar skuldbelägger kommuner och andra skolhuvudmän som inte i dagsläget permanentar löneökningarna. Om vi centrala aktörer på riktigt menar att samla oss på nationell nivå för en bättre skola, kan vi inte samtidigt kosta på oss uttalanden som påvisar den här graden av bristande tillit. Det kan finnas olika orsaker till att välja tidsbegränsade tillägg, utan att det för den skull ska misstänkas illvilja eller ond tanke bakom arbetsgivarens beslut.

Det behövs mer av tillit

Jag är djupt bekymrad över den ständiga svartmålningen av skolan. Det tjänar varken eleverna eller lärarna på. Det vi behöver mer av är tillit och förtroende för och i skolan. I hela välfärden faktiskt. Det är just därför som regeringen nyligen tillsatt Tillitsdelegationen, som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn.

Jag och många med mig välkomnar det här initiativet av regeringen och ser fram emot att diskutera hur vi olika aktörer i välfärden kan hitta vägar mot en mer förtroendebaserad styrning av de offentligt finansierade verksamheterna. Det är något helt annat än att dra förhastade slutsatser och sedan svartmåla kommuner och andra som levererar välfärdstjänsterna.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 10
  Kategori: Okategoriserade
  Etiketter: , , ,

  10 Kommentarer på “Grundlösa anklagelser om lönepengar som fryser inne”

  1. 2016-09-22 15:23
   Skrivet av
   Anders Wedin

   Väl skrivet! Äntligen en nyanserad bild.

  2. 2016-09-22 15:38
   Skrivet av
   Per-Arne

   Tack! Vänliga hälsningar, Per-Arne

  3. 2016-09-22 18:00
   Skrivet av
   Ann E

   Det är också bekymmersamt att regeringen tänker sig att ett tillfälligt statsbidrag ska ge en tillsvidare befattning och löneökning! Dessutom kan jag tänka mig att en kommun som under några år satsat på ett lyft inom matematik och engelska som gett effekt i nästa steg vill satsa inom några andra ämnesområden säg svenska och samhällskunskap.

  4. 2016-09-22 23:04
   Skrivet av
   Ulla Hamilton

   Instämmer. Ingen verkar bemöda sig att ta reda på fakta nu för tiden. Så byggs ingen tillit vare sig för politiker eller skola.

  5. 2016-09-22 08:16
   Skrivet av
   Annette Sörensen

   jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Instämmer helt! Processen pågår för fullt hos oss, men hur ska någon tro att skolan är en arbetsplats man vill utbilda sig inom när även facket varje dag svartmålar det mesta. Detta gäller både centralt och lokalt!

  6. 2016-09-22 08:21
   Skrivet av
   Per Wikström

   Bra Per-Arne! Tack för att du reagerar. Vi är mitt inne i processen med att fördela statsbidraget. En process som kräver samverkan med de fackliga organisationerna och respekt för medarbetarna.

  7. 2016-09-22 17:48
   Skrivet av
   Matz Ingvarsson

   Tack detta värmer, jag gillar ditt sätt att beskriva behovetav tillit.
   Civilminister Shekarabi har uttalat sig om ”vad som finns bortom New Public Management”. Det vet ingen, men jag är övertygad om att det, vad det nu är, kräver mer tillit (gärna ömsesidig).

  8. 2016-09-22 21:06
   Skrivet av
   Martin Persson utbildningschef Vellinge

   Tack för ditt klargörande, jag blev själv mkt upprörd över ministern och fackliga representanters uttalanden. Medias granskande uppdrag har jag inte länge några illusioner om. Vi kommer självklart att rekvirera hela statsbidraget innan 1 nov. Urvalsprocessen är precis klar, ett gigantiskt jobb.

  9. 2016-09-22 14:47
   Skrivet av
   Påståenden Om Lärarlöner Väcker Frågor | SKL:s Skolblogg

   […] har gjort ett hästjobb med lärarlönelyftet. Det skrev jag om redan i höstas när regeringen felaktigt kritiserade kommunerna för att lönepengarna skulle frysas inne. […]

  10. 2016-09-22 11:03
   Skrivet av
   Intressant Analys Av De Statliga Lönesatsningarna | SKL:s Skolblogg

   […] Det är också värt att notera är att även Riksrevisionen pekar på vikten av att reformer är väl förberedda och förankrade, tydliga i sin utformning och ger tillräckligt med tid för implementering lokalt. Jag kan bara hålla med – se gärna mitt inlägg när lyftet drogs igång. […]

  skl logotyp