En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Guldäpplet 2015 – Dags att uppmärksamma framgångsrikt lärararbete

I Sverige finns enormt många duktiga pedagoger som varje dag arbetar för att stötta och inspirera sina elever till lärande. I takt med att tillgången till digitala verktyg ökar öppnar sig nya möjligheter i lärsituationen. För att tekniken ska leda till ökat och breddat lärande krävs dock ett strukturerat och medvetet arbetssätt. Lärarrollen förändras och utmanas och nya krav ställs på pedagogerna.

Vikten av att dokumentera och kvalitetssäkra arbetssätt som medför förbättring av undervisningen och lärandet och sprida dessa inom organisationen är en av de framgångsfaktorer som lyfts fram efter den 3-åriga forskningsstudien Unos Uno, där Åke Grönlund studerat effekterna av 1:1-satsningar. En annan framgångsfaktor är att etablera arbetssätt i skolan som gör alla pedagoger digitalt litterata och som upprätthåller och vidareutvecklar denna literacy.

Alla kommuner har pedagoger värdiga Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT, som arbetar för att inkludera alla elever och för att sprida sitt arbetssätt och inspirera elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av stiftelsen för Yngve Lindbergs minne, vars partners är stiftelsen Datorn i Utbildningen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, Netsmart och SKL. Under senare år har många pedagoger nominerats och priset har tilldelats bland andra Karin Nygårds, Ylva Pettersson, Daniel Gomejzon och Katarina Lycken Rüter, alla mycket skickliga och inspirerande pedagoger.

Nomineringen av årets guldäpplestipendiater är öppen fram till 1 juni. Nu utmanar vi varje skola, varje rektor och varje kommun att nominera sina kandidater till stipendiet. Pedagoger som gör stora insatser för att utveckla lärandet i klassrummet och som aktivt arbetar för att dokumentera och sprida sina framgångsrika arbetssätt till det utvidgade kollegiet. Mer om hur nomineringen går till går att läsa på diu.se/guldapple Priset delas ut och stipendiaterna hyllas i samband med Skolforum den 26 november.

guldäpplet

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Digitalisering
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Guldäpplet 2015 – Dags att uppmärksamma framgångsrikt lärararbete”

  skl logotyp