En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

I Gnesta lyckas killarna lika bra som tjejerna i skolan

Diskussionen om varför killar lyckas sämre i skolan än tjejer är lika gammal som själva skillnaden och skillnaden har snarare ökat än minskat. Idag har pojkar sämre betyg än flickor i alla ämnen utom idrott. Det är också fler killar än tjejer som slutar nian utan godkända betyg. Att anstränga sig i skolan verkar inte stämma med bilden av hur en kille ska vara.

Men det är ingen naturlag som säger att det ska vara så här. Och det går att vända utvecklingen. Det visar Gnesta kommuns arbete på högstadiet i Frejaskolan, som deltog i SKL:s program för hållbar jämställdhet (HÅJ).

Killarna tuffa, tjejerna stressade

När Gnesta tittade närmare på ”hur en kille ska vara” så handlade det mycket riktigt om att inte plugga. Skolan var oviktig och killar skaffade sig i stället status genom att knuffa på varandra i korridoren och vara bra i idrott. Lärarnas förväntningar på killarna var lägre än på tjejerna.

Tjejerna var mer stressade i skolan, de upplevde fritiden mindre positivt och de kände sig mer otrygga utomhus på kvällar och nätter. Också det ett mönster som känns igen från nationell nivå.

Medvetet arbete har gett resultat

För att höja killarnas skolprestationer och minska tjejernas stress och otrygghet fick lärarna utbildning om normer som begränsar flickor och pojkar i skolarbetet. Skolan införde nolltolerans för killarnas bråk, även sådant som bara var ”på skoj”. Eleverna diskuterade könsnormer på lektionerna.

Arbetet gav resultat. Från att ha legat under riksgenomsnittet, har killarna idag betydligt bättre betyg. 2012 var det nästan 80 procent som nådde målen i alla ämnen i nian, lika stor andel som tjejerna.

Viktiga erfarenheter från Gnesta

Erfarenheten från Gnesta är tydlig: om vi menar allvar med att förbättra resultaten och särskilt höja pojkars skolprestationer kan vi inte bortse från att det också är en fråga om könsnormer och jämställdhet! Många kommuner har deltagit och deltar i HÅJ. De som känner igen sig i Gnesta har goda skäl att göra samma sak.

Gnesta

Tabellen visar andelen pojkar som klarade målen i årskurs 9 vt 2012 i landet som helhet och i Gnesta.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 3
  Kategori: Uppföljning och resultat
  Etiketter: , , ,

  3 Kommentarer på “I Gnesta lyckas killarna lika bra som tjejerna i skolan”

  1. 2013-05-30 07:02
   Skrivet av
   Calle

   Det visade sig att det alltså var skolan som inte brydde sig om pojkarna och när man började göra det så blev resultaten bättre. Rocket Science! Dock, bra att någon börjat inse att skolan tjejanpassats för mycket de senaste åren.

  2. 2013-05-30 11:33
   Skrivet av
   Per-Arne

   I Gnestas fall låg framgången i att man tittade på både flickor och pojkar utifrån olika förväntningar. Visst finns det teorier om hur skolan är anpassad efter det ena eller det andra könet. Men att flickor presterar bättre i skolan är som sagt inget nytt i sig.

  3. 2013-05-30 13:50
   Skrivet av
   Ännu en bild av resultaten i skolan | Från 80 till 100

   […] resultat än pojkarna i alla ämnen. Det här är en verklig utmaning. Låt oss inspireras av Gnestas medvetna arbete. Där når pojkarna lika bra resultat […]

  skl logotyp