En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Imorgon kommer PISA!

Imorgon smäller det. PISA-resultaten publiceras och många sitter på nålar idag. PISA är den bästa mätning som finns om man vill få en bild av ett lands resultatutveckling i naturvetenskap, matematik och läsning och samtidigt jämföra sig med andra länder. Det finns ingen mätning som mäter det PISA mäter lika bra som PISA gör, skulle man kunna säga. Det är inte många som ifrågasätter det. Däremot är det fler som funderar över hur stor påverkan PISA har. Även OECD själva har analyserat frågan i rapporten ”The Policy Impact of PISA”. Utbildningssystem reformeras med hänvisning till PISA. Läroplaner ändras. Resultaten har kommit att styra den utbildningspolitiska dagordningen i världen på ett sätt som få kunde föreställa sig när undersökningen sjösattes.

Torbjörn Sandén, Åbo akademi, som talade på Skolans ledarkonvent förra veckan, tillhör en av dem som ställer sig undrande till den betydelse som PISA fått . Han menade att PISA är en ögonblicksbild av en dag i 15-åringars liv. Det är en mycket bra bild, men den säger naturligtvis inte allt. Som exempel jämförde han resultaten mellan delar i Finland. I Västra Finland mår eleverna bäst, det går bra när de slutar skolan och det är Finlands mest framgångsrika industriområden – men de har Finlands sämsta resultat i PISA. I Östra Finland är det tvärtom.

Hur det går för Sverige och övriga länder den här gången får vi veta imorgon. Det har gått rykten i Finland om att de inte längre befinner sig på topp tio i matematik. Vart ska vi då vallfärda?

Oavsett om Sverige har anledning att fira eller inte, tror jag att det är viktigt att tänka på att PISA inte ger hela bilden av ett utbildningssystem. Jag vill lyfta fram den första internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, PIAAC, som presenterades tidigare i höstas. Sverige låg i topp! När man mäter 25-åringars kompetenser tillhör Sverige de bästa i Europa. Det var synd att denna undersökning inte fick någon större uppmärksamhet.  En av mina medarbetare visade den här bilden över hur Sverige ligger till i förhållande till EU-genomsnittet och EU:s målsättningar i allt från förskola till högre utbildning och deltagande i livslångt lärande.

Sverige och EU:s utbildningsmål för 2020

Sverige och EU:s utbildningsmål för 2020

Vi får alltså inte glömma bort att utbildningssystemet är så mycket mer än det som ryms i PISA. PISA är bra och värdefullt, men det är en fara om vi dömer ett helt utbildningssystem på grund av resultaten.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Uppföljning och resultat
  Etiketter: ,

  Inga kommentarer på “Imorgon kommer PISA!”

  skl logotyp