En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kvalitet i fritidshem – vad är viktigt?

Igår skrev jag om barn i behov av särskilt stöd. En annan fråga som jag tycker att det behövs mer kunskap om är: Vad är kvalitet i fritidshemmen?

Fritidshemmen är idag en integrerad del av skolans verksamhet som de flesta yngre skolbarn får del av. Ändå talar vi sällan om vad som händer under alla de timmar barnen tillbringar där och vad som borde hända. Alltför ofta nämns fritidshemmen i negativa ordalag, att barngrupperna blivit större eller att det är för få fritidspedagoger i verksamheten. – Det är sant, och det ska vi arbeta för att förändra. Tillsammans med Lärarförbundet har vi lyft vikten av att fritidspedagogerna finns med i legitimations- och karriärtjänstreformer. Men vi måste även tala mer om vad vi vill. Vilka förväntningar finns på fritidshemmen? Har barn, föräldrar, skola och ansvariga samma förväntningar? Hur kan skola och fritids tillsammans ge alla barn möjlighet att möta läroplanens mål på bästa sätt?

Det här är frågor som jag inte har svaret på. Men det är frågor vi borde ställa oftare. Handen på hjärtat – hur många av er skolchefer och skolpolitiker frågar rektorerna om utvecklingen på fritids när ni frågar om skolan?

SKL vill lyfta fritids. Men det behövs fler verktyg för detta. Ett är att förbättra statistiken om det som går att mäta. Ett annat är att främja forskning om fritidshemmen. Jag ser därför fram emot fritidshemsbiennalen den 30 september. Vi behöver också bli bättre på att sprida goda arbetssätt och erfarenheter. Därför är jag särskilt glad åt ett nytt initiativ – Nu lyfter vi fritids – hemsidan som blir klar under de närmaste dagarna. Där kommer engagerade fritidspedagoger att presentera bra verksamhet runt om i landet. Även Barnverket lyfter på sin hemsida fram goda exempel. Detta inspirerar till utveckling.

Vi behöver en mer gemensam bild av vad fritids ska vara där olika perspektiv kommer till tals. SKL planerar därför att bjuda in olika intressenter till en hearing för att höra hur andra ser på vad som är kvalitet på fritids. Håll utkik framöver efter mer information. Och hör gärna av dig om du har tips på innehåll eller vill bidra med din syn på kvalitet på fritidshemmen.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 7
  Kategori: Fritidshem
  Etiketter: , ,

  7 Kommentarer på “Kvalitet i fritidshem – vad är viktigt?”

  1. 2013-09-12 20:58
   Skrivet av
   Line Isaksson

   Vår kommun tycker jag har lyckats med att lyfta fritids och fritidspedagogiken. Vi är långt ifrån där vi borde men vi är en bit på väg. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling, kvalitetsarbete pågår, FRIS, hög andel högskoleutbildad personal och nätverksmötet för att sprida utveckling.

  2. 2013-09-12 08:27
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej Line! Det var roligt att höra att ni lyckas lyfta fritidshemmen och fritidspedagogiken i Nässjö! Du får gärna kontakta mina medarbetare för att berätta mer om vad ni gjort. Vänliga hälsningar, Per-Arne

  3. 2013-09-12 10:19
   Skrivet av
   Madelene Eriksson

   Hej!
   jag och min kollegas Eva-lotta Bjärne har fått möjligheten att tillsammans med grundskolechef, ett antal rektorer och en utredningssekreterare utarbeta ett måldokument till fritidshemmen i Varbergs kommun. Dokumentet heter den Lärande leken och har antagits av Barnochutbildningsförvaltningen. Där finns två bilagor som vi har utformat, och en del rätt viktiga formuleringar som antagits kring vad som är viktigt i en fritidsverksamhet. nu har vi precis presenterat den för pedagoger i kommunen, och den ska gälla från 1 januari-2014. Det som nu är viktigt att hålla fokus på är det ges tid till att diskutera dokumentet ute på arbetsplatserna, och att det ges förutsättningar kring att jobba med dokumentet. Dessa förutsättningar kräver bl.a mindre barngrupp, utbildad personal, se över antal yngrebarn i verksamhet och ge mer resurser där andelen är större, ge extra stöd till barn som har behov av stöd i skolan, även på fritidshemmet, diskutera materialets betydelse för bra fritidsverksamhet.
   mvh Madelene Eriksson

  4. 2013-09-12 08:33
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej! Tack för att du delar med dig av ert utvecklingsarbete i Varberg! Det skulle vara roligt att följa ert arbete att implementera måldokumentet ute i verksamheten. Vi håller utkik efter vad som händer i Varberg och ni får också gärna höra av er till oss för att berätta mer. Vänliga hälsningar, Per-Arne

  5. 2013-09-12 14:53
   Skrivet av
   kitt marteng

   Hej
   Härligt att SKL bloggar och uppmärksammar fritidshemmen, det är som du skriver att skolchefer skolpolitiker, rektorer allt för länge bortsett från potentialen hos fritidshemmen de stirrar sig blinda på elevens ”halva dag”,vi som arbetar i verksamheten klara inte att ”lyfta fritids ” själva vi behöver SÅ mycket draghjälp.
   Vi vet vad fritids betyder för varje elev att bli en världsmedborgare ,att leva ett gott liv, att nå målen i skolan. Ser fram mot hearing och hemsida…I Stockholm har politikerna antagit en ”plan för utveckling av fritidshemmen” se länk. Men den storstad som vi är brottas vi med få utbildade i verksamheten, stora elevgrupper och vem ska ta i den frågan STORA BARNGRUPPER…. genomsnitt 40 barn/grupp ???? allt för många grupper är i verkligheten 60,80.100 barn/grupp det är ett problem !!! Maxgräns nä…säger många , hur ska denna fråga tacklas? Ingen kommer att göra något för det är budgeten som styr det förstår alla…..och det är misströstande för all de barn som är i dessa för stora grupper det är deras barndom. Det är bråttom!
   utveckling av verksamheten och förutsättningar att utveckla måste gå hand i hand.
   se länken (hoppas den funkar) vår plan det är mycket positivt att den kommit till, se även lärarförbundets undersökning om elevgrupperna.
   https://utbildning.intranat.stockholm.se/Pages/News.aspx?id=498219

   hälsningar Kitt Marténg

   Stockholm den 13 maj 2013
   Till politiker i Stockholms Stad
   Elevgrupperna på Stockholms fritidshem fortsätter att öka
   Fritidshemmen har ett stort och betydelsefullt uppdrag i Stockholm stad. Eleverna ska få utveckla och använda förmågor på ett annat sätt än i skolan. Utbildningsnämnden har i november år 2012 antagit ”Plan för utveckling av fritidshemmen” för att höja kvaliteten och synliggöra att fritidshemmen har ett tydligt pedagogiskt uppdrag enligt skollag och läroplan. För att nå framgång med denna plan måste också förutsättningarna för verksamheten ses över.

   Låg personaltäthet, låg grad av högskoleutbildad personal (i år 32 procent, 2010 var den 35 procent, jämfört med hela riket 52 procent) icke ändamålsenliga lokaler och stora elevgrupper är problem som verksamheten brottas med, enligt många rapporter bland annat från Skolverket.

   Lärarförbundet och Kommunal uppvaktade våren 2012 skolborgarrådet Lotta Edholm med en namninsamling med över 3 200 namn för ökade resurser till fritidshemmen och mindre elevgrupper. Larmrapporter under alla år från Skolverket, Skolinspektionen om hur elevgrupperna stadigt ökar tas inte på allvar. Skolverket konstaterar år efter år att grupperna fortsätter att bli större, men ingen gör något.

   Elevgruppernas ökning i Stockholm har bara de senaste fem åren (både i kommunal och privat regi) ökat från 32,8 elever/grupp till 47,2 elever/grupp. Förra året var det 42,9 elever/grupp. I år har grupperna ökat med nästan med 5 elever/grupp, siffran är nu uppe i 47,2 elever/grupp. I kommunens fritidshem är siffran ännu högre – 49,1 elever/grupp. Stockholm växer men fritidshemmens grupper kan inte bli större. Forskning som att barngruppernas storlek har en större avgörande roll för elevernas utveckling måste tas på största allvar. Att arbeta i dessa stora elevgrupper innebär givetvis också ett mycket stort arbetsmiljöproblem med arbetsbelastning, buller, stress och dylikt.

   Lärarförbundet har ställt frågan till alla sju grundskolechefer inom utbildningsförvaltningen. Hur stora är elevgrupperna på fritidshemmen i Stockholms stads 128 kommunala grundskolor?

   Vi har fått svar från 88 skolor med 347 avdelningar.
   antal elever per avdelning

   Det visar sig att alldeles för många elever vistas halva sin skoldag i jättestora grupper, långt över årets snitt 49,1. På 83 fritidshemsavdelningar, i stadens skolor, finns mellan 71-90 elever i varje grupp. På 38 avdelningar är siffrorna allt från 91 elever till 109, 115, och 126.

   Frågor som ansvariga politiker bör ställa sig
   Vad beror det på att grupperna ser så olika ut? Hur kan vissa skolor ha elevgrupper på fritidshem om exempelvis 35 elever och vissa skolor har grupper om 124 elever? Vad är det som styr? Är det ekonomin, lokalerna, ledningens kunskap om fritidshemmens uppdrag, pedagogisk tanke eller slumpen? Är det förenligt med skollagen att låta 6-9 åringar vistas i dessa stora grupper?

   Enligt Skollagen kap 14 ska: Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö

   Vad tänker ni politiker göra åt stadens stora elevgrupper på fritidshemmen?
   Lärarförbundet i Stockholm vill nu se lösningar och en början till förändring.

   Lärarförbundet, Stockholms lokalavdelning

  6. 2013-09-12 09:22
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej och tack för att du berättar vad som är på gång i Stockholm! Vi ska titta på din länk! Trevlig helg, Per-Arne

  7. 2013-09-12 09:00
   Skrivet av
   Sofia

   Hej!
   Jag lägger ut ditt inlägg på min pedagogiska blogg, tycker den passar så här på Fritidshemmens dag!
   pedagogisk-brunn.Simplesite.com

  skl logotyp