En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Kvalitet i fritidshemmen – stödmaterial klart

En händelserik vecka går mot sitt slut. Vi har fått en budgetproposition som har ett fokus på samarbete och utveckling vad gäller skolan. Det är bra. Dock finns en del frågetecken vad gäller till exempel finansiering, men det får jag återkomma till när vi gjort djupare analyser.

Utöver BP:n har denna vecka gått i fritidshemmens tecken här på SKL. I onsdags publicerade vi Stöd för att utveckla kvaliteten i fritidshem. Det är ett material som riktar sig till skolhuvudmän – politiker och förvaltning.

Faktum är att fritidshemmen har varit högt på SKL:s agenda sedan februari då SKL bjöd in till en hearing för att diskutera fritidshemmens kvalitet. Hearingen blev ett bra avstamp och startskott för vårt arbete.  Här kan du läsa om diskussionerna under mötet. SKL har sedan fortsatt samtalen med olika intressanter. Resultatet är nu detta material som vi hoppas ska underlätta huvudmännens arbete.

SKL:s Facebooksida kan du läsa om hur några av de som varit delaktiga i att ta fram materialet ser på hur det kan användas.

SKL:s utbildningsberedning har också varit engagerade i arbetet. Maria Stockhaus kommenterade materialet så här .

Under den närmaste tiden kommer SKL att presentera materialet runt om i landet tillsammans med Skolverket som informerar om de nya allmänna råden för fritidshem. Jag vill också uppmuntra er som börjar jobba med materialet att höra av er till oss om hur ni använder det och vad ni tycker!

Trevlig helg

PS. Apropå BP:n och kopplingen till fritidshemmen hoppas vi att en del av de öronmärkta pengarna till högskoleplatser går till grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Här är söktrycket bra. På Malmö högskola var det t .ex. 12,7 sökande per plats i höstas.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Kvalitet i fritidshemmen – stödmaterial klart”

    skl logotyp