En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Lär av kommuner som styr skolan bra

Tidigare i veckan pekade Skolinspektionen på att många huvudmän, både kommunala och fristående, behöver utveckla sin styrning av skolan.

Så sant. Som jag säger i SKL:s kommentar så är det viktiga, men egentligen inga nya, saker i rapporten. Vi vet att det finns kommuner som behöver bli bättre på att styra, leda och ta sitt ansvar för skolan. Men vi vet också att det fungerar bra på många håll. Och jag vill påstå att det går i rätt riktning.

Utveckling pågår

I allt fler kommuner pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra styrningen. Här kan kommunerna inte lämnas ensamma. OECD har konstaterat att en decentraliserad skola behöver nationellt stöd. Jag delar deras slutsats.

Men jag vill också lägga till vikten av det stöd man kan få av sina kollegor i andra kommuner. Att lära och inspireras av andras erfarenheter. Det är grundläggande i SKL:s satsningar. Myndigheterna behöver också bli bättre på att inte bara peka på vad som inte fungerar, utan även beskriva det positiva som de möter i sina uppdrag.

Det hör inte till vanligheterna att Skolinspektionen lyfter fram goda exempel, men det görs faktiskt den här gången. Sedan hade jag gärna sett att inspektionen beskrev mer konkret hur just de huvudmännen faktiskt gör. Vad gör de som är bra och varför lyckas just de? På så sätt skulle det nationella stödet stärkas.

Framgångsrika skolkommuner

Skolinspektionens slutsatser stämmer väl överens med det som vi på SKL såg i vår djupstudie av vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner. De har bra ledare i både den ansvariga nämnden, på förvaltningen och på skolorna. De har tydliggjort ansvarsfördelning mellan dessa olika nivåer och har respekt för varandras roller och uppdrag. Och de tar noga reda på hur det går för eleverna och skolorna.

Vår rapport om framgångsrika skolkommuner har några år på nacken nu, men den är fortfarande viktig läsning för de kommuner som inte kommit lika långt som andra.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Lär av kommuner som styr skolan bra”

    skl logotyp