En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

”Lärarkrisen” är ingen generell kris!

Idag presenterar SKL en viktig rapport som visar inom vilka läraryrken som rekryteringsbehovet är som störst under de närmaste tio åren. Rapporten innehåller också en handlingsplan för att möta behovet.

En slutsats är att det inte råder någon generellt lärarbrist men att det
ser olika ut på olika håll och att bristerna är särskilt tydliga inom vissa
ämnen. Detta måste verkligen tas på stort allvar. Just därför är våra nio
punkter i handlingsplanen så viktiga. Såväl stat som huvudmän har möjligheten
och ansvaret att göra läraryrket mer attraktivt

Ladda läraryrket positivt

För att locka fler till läraryrket behöver lärarstudenternas kurser bli bättre. Lärarnas arbetsmiljö och löner likaså. Här går det framåt. Men det räcker inte. Läraryrket behöver också mer positiv laddning, om uttrycket tillåts. För vem vill jobba inom en sektor som dagligen i medierna beskrivs med ord som kris, fritt fall, kaos, skitskola etcetera?

SKL:s medlemmar – skolans huvudmän – ger inte bilden av en lärarkris. Det är viktigt. Dels för att på rätt sätt kunna möta de rekryteringsbehov som finns. Dels för att inte ytterligare ge negativa signaler om läget i skolan. Som jämförelse kan du googla på ordet ingenjörskris. Jag fick 39 träffar, de flesta många år gamla. Lärarkris får tusen gånger fler träffar! Men behovet av ingenjörer är inte mindre än lärare idag.

Krisbeskrivningen en del av problemet

Det går faktiskt att vara engagerad i och bekymrad över skolan utan att tala om skolkris eller lärarkris. Jag menar att krisbeskrivningarna blivit en del av skolans problem. Att enskilda skolor – och därför klasser och elever – har brist på lärare är allvarligt. För dem kan det vara krisigt. Men är det därför kris i svenska skolan? Nej, så är inte fallet. Och här vet jag att också många lärare och rektorer håller med mig.

Jag kommer nu precis från ett möte på utbildningsdepartementet med nya statsekreteraren Helene Öberg på Utbildningsdepartementet. Vi har bland annat talat om SKL:s handlingsplan för att locka fler till läraryrket. Förhoppningsvis får planen uppmärksamhet i regeringskansliet. En av punkterna är just att vi behöver tala mer positivt om läraryrket.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “”Lärarkrisen” är ingen generell kris!”

    skl logotyp