En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Låt även kommuner få bedriva resursskolor

Det får finnas fristående resursskolor men inte kommunala. Det är slutsatsen man kan dra av en dom som kom för några dagar sen. En dom som drabbar elever i behov av omfattande särskilt stöd. Kommunerna ges alltså inte möjlighet att möta elevernas behov på samma villkor som fristående huvudmän. Här behöver lagen ses över.

Igår berättade jag om riksdagens beslut om fjärrundervisningen och hur det drabbar elever i glesbygd och nyanlända elever. Frågan om resursskolor är ännu ett exempel på hur en elevfrånvänd lagstiftning sätter käppar i hjulet för väl fungerande lösningar.

Linköping utgår från elevernas bästa

I början av veckan fick Linköpings kommun beskedet från förvaltningsrätten i Stockholm att de inte får ha resursskolor med en egen rektor. Domen kom efter att Linköping överklagat ett vitesföreläggande från Skolinspektionen. Jag ska inte här gå in på detaljer i fallet, men läs gärna reportaget i Lärarnas tidning för att skapa dig en egen bild av hur en av de ifrågasatta skolorna arbetar. Där berättar också kommunen om varför de valt att organisera verksamheten för elever i behov av omfattande särskilt stöd som de gjort. De gör helt enkelt detta med elevernas bästa för ögonen.

Inkludering är utgångspunkten

Det får alltså inte finnas särskilda kommunala resursskolor, säger Skolinspektionen. Risken är att eleverna blir kvar i sådana skolor permanent, menar de. Och visst, jag är den förste att instämma i att vi ska vara försiktiga med att skapa särlösningar för vissa elever. Och i den mån huvudmännen gör det så ska ambitionen alltid vara att eleverna ska återgå till den ”vanliga” verksamheten så snart som möjligt. Inkludering är en viktig utgångspunkt för den svenska skolan, och ska fortsätta vara det.

Men vi kan inte blunda för att det faktiskt finns elever med så omfattande stödbehov att de behöver gå i en särskilt anpassad verksamhet. I alla fall under en period. Precis det kan resursskolor som de i Linköping erbjuda, med sin extra höga personaltäthet och småskalighet. För en del elever blir helt enkelt en tid i resursskola vägen till inkludering på längre sikt.

Måste vara lika villkor

Det konstigaste i sammanhanget är ändå att fristående resursskolor, det får det däremot finnas. De har dessutom blivit fler de senaste året, enligt en kartläggning från Skolverket. Det finns ett uttryckligt stöd i skollagen för att fristående skolor får nischa in sig mot och begränsa sig till att bedriva verksamhet för elever i behov av särskilt stöd.

Lagen behöver ses över

Tydligare än så här kan det knappast bli. Det råder inte lika villkor mellan kommunala och fristående skolor. Här behöver lagen ses över, vilket vi på SKL påpekat i en skrivelse till bland annat Utbildningsdepartementet. Detsamma tycker Skolverket. I sin rapport från nyss nämnda kartläggning föreslår de att lagstiftningen bör förtydligas så att även kommuner har rätt att skapa skolenheter som har en inriktning mot särskilt stöd. Från SKL:s sida kommer vi fortsätta driva denna fråga.

Ibland är regeringen och riksdagen väldigt snabba med att föreslå och besluta om regeländringar. Andra gånger tar det betydligt längre tid, vilket drar undan mattan för väl fungerande lösningar som drabbar eleverna. I detta fall elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Skärmklipp resursskolor

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 2
  Kategori: Elever Resurser och resursfördelning
  Etiketter: ,

  2 Kommentarer på “Låt även kommuner få bedriva resursskolor”

  1. 2015-03-20 13:18
   Skrivet av
   Bra arrangemang av Barn i Behov | SKL:s skolblogg

   […] Läs gärna mina tidigare blogginlägg om inkludering och om resursskolor. […]

  2. 2015-03-20 11:20
   Skrivet av
   Glädjande Dom Om Kommunala Resursskolor | SKL:s Skolblogg

   […] har skrivit om fallet i ett tidigare blogginlägg. I korthet har det handlat om att Skolinspektionen inte ansett det förenligt med skollagen för en […]

  skl logotyp