En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Mobbning, försäkringar och påståenden

Mobbning är helt oacceptabelt och ska inte förekomma i skolan. Mobbning slår hårt. Såren är svåra att läka. Lärare, övrig skolpersonal och huvudmän har ett stort ansvar att förebygga, sätta stopp och ge stöd. Men när huvudmän försäkrar sig mot juridiska kostnader i mobbningsfall så har det inget att göra med att kommunen på något sätt accepterar mobbning.

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman uttrycker i medier att det är ”svårt att förstå hur kommuner kan lägga pengarna på en försäkringspremie istället för på det förebyggande arbetet mot mobbning”. Hennes uttalanden har fått stor spridning. När den mot mobbing engagerade skådespelaren Morgan Alling i Aktuellt ombeds kommentera Beo:s påstående blir hans svar att skolan skiter i problemet och köper sig fri i stället. Utbildningsminister Gustav Fridolin har också reagerat starkt mot kommuner som tecknar försäkringarna.

Så skapas bilden av att kommunerna bara bryr sig om pengar och inte om barnen. För vad ska man tro? Det här låter ju inte klokt. Men det är inte är sant. Och det är absolut inte konstruktivt.

Förebyggande arbete ett villkor för försäkringen

Precis som staten och andra aktörer, bör även kommunerna ha möjlighet att försvara sig juridiskt mot ersättningskrav för att vara varsam med skattebetalarnas pengar.

Men att försäkringarna i sig skulle leda till att kommunerna slarvar med sitt beslutsfattande är taget ur luften. Det är lika rimligt att tro som att en bilist medvetet kör sämre för att den har en trafikförsäkring.

Vad som definitivt får Beos argumentation att spricka är att en förutsättning för den aktuella försäkringen är att kommunerna arbetar förebyggande mot mobbning. Gör man inte det, så faller alltså inte försäkringen ut.

Man kan förstås ifrågasätta dessa försäkringar ändå. Men att dra slutsatsen att kommunerna därför inget gör eller struntar i barnen är en ohederlig argumentation. Det tar dessutom fokus från den viktiga sakfrågan – hur skolorna kan jobba mot mobbning.

Sverige bäst i världen mot mobbning

Jag vill understryka att det finns all anledning att reagera när enskilda skolor och kommuner brister i sitt arbete mot mobbning. Men kritiken ska inte vara svepande och ogrundad. Jag vet att de allra flesta skolledare skolor tar frågan om mobbning och en god värdegrund på största allvar. Arbetet på skolorna med dessa frågor är omfattande.

SKL och andra organisationer har en viktig uppgift att sprida de arbetssätt som bidrar till en bra skolmiljö och minskad mobbning. Och enligt universitetslektor Björn Johansson – medförfattare till Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning – är Sverige bäst i världen att arbeta med mobbning.  Han menar att det inte finns någon enkel metod att arbeta med mobbning. Det står att läsa i WHO-rapporten Bullying victimization 2002-2010.

Björn Johansson menar att det inte finns någon enkel metod eller lösning som fungerar universellt. Det handlar om att skapa ett bra klimat på hela skolan. Det resonemanget ligger helt i SKL:s linje – att bygga upp en positiv, tillitsfull och inkluderande lärmiljöer för alla.

Till hjälp har alla skolor formella lagar och dokument. Både skollagen och diskrimineringslagen skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar. Dessutom ska varje skola upprätta en likabehandlingsplan varje år med åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter hos barn och elever.

Vi måste bli bättre hela tiden

Men självklart räcker det inte att vara bäst i världen då flera tusen elever varje dag går till skolan med oro i magen och flera tusen varje dag hånas, retas och en del till och med blir slagna. Vi måste hela tiden bli ännu bättre. Det behövs ett ständigt pågående arbete med skolans värdegrund.

SVT:s satsning Morgans mission är ett bra exempel på en konstruktiv satsning mot mobbning. Att frågan engagerar visar inte minst tittarnas egna kommentarer. Ta en titt själv på de välfyllda webbsidorna! Passa också på att se SVT:s reportage från Gävle som arbetar framgångsrikt mot mobbning.

Per-Arne Andersson

Avdelningschef, SKL

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 11
  Kategori: Elever Okategoriserade
  Etiketter: ,

  11 Kommentarer på “Mobbning, försäkringar och påståenden”

  1. 2015-10-08 11:10
   Skrivet av
   Claes Jenninger

   Det är klassisk demagogi att lägga andra påståenden i munnen på den som uttalar kritik än vad som sägs. När skolans huvudmän uppmärksammats på att många skolor inte klarar av att följa skollagen gör Per-Arne Andersson om det till att ”kommunerna bara bryr sig om pengar och inte om barnen”. Ingen kritiker har missat att det finns skolor, skolpersonal och huvudmän som insett samhällsproblemet kränkningar och mobbning i skolan och agerar för att lösa det.
   ””Både skollagen och diskrimineringslagen skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar” säger P-A A. Det finns en arbetsmiljölag också. Men på skrämmande många skolor ger de inget skydd, eftersom man inte följer lagarna. Och därför blir följderna så katastrofala för barn, föräldrar, familjer och personalen. BEOs utredningar på rent juridiska grunder är bara, som man själv konstaterar, toppen av ett isberg. Organisationer, föreningar, nätverk och enskilda för en likadan men ideell och närmast heroisk kamp för en trygg skola för alla barn. I dag demonstrerar man till och med på gatorna för sina barns rättigheter.
   ”Och det är absolut inte konstruktivt” säger P-A A om att det skapas en bild av att huvudmännen misslyckas. Hur konstruktivt är det att slå ifrån sig kritiken i stället för att föra en dialog och skapa en lösning tillsammans med sina kritiker? Det hjälper inte föräldrar till ”hemmasittare”, barn med ofullständiga betyg, barn med npf som inte får stöd i skolan, barn som tagit sitt liv på grund av mobbning att huvudmännens centrala organ säger att ”Sverige är bäst i världen mot mobbning”. Att se, analysera, och åtgärda problemen i dialog kan föra framåt i stället för att låsa positioner.
   Jag besökte nyligen en skola med mycket stora problem med bl a mobbning men med en mycket engagerad och professionell personal. Ingen elev får särskilt stöd. Inga åtgärdsprogram skrivs. Personalen kämpar men sjukskrivningstalen galopperar. Den förra rektorn ändrade klimatet men överskred budgeten. Och fick sparken. Den nya tvingades göra sig av med alla speciallärare och elevassistenter. Men likabehandlingsplanen omfattar inte mindre än 21 sidor!
   Morgan Alling genomför i SVT en djup analys av mobbningens orsaker och effekter i en skolklass. Menar SKL att Morgan Alling ska besöka och genomföra sitt arbete i samtliga skolklasser i Sverige? Eller är tanken att alla lärare ska fortbildas av att följa ett tv-program och göra samma sak i sina egna klasser? Vilka strukturella åtgärder kommer SKL centralt att initiera för att lösa den destruktiva mobbningen?

  2. 2015-10-08 13:53
   Skrivet av
   Per Karlsson

   Men vi är tusentals föräldrar och personal som vittnar om barn som går miste om lagstadgad hjälp. Det är en svepande verklighet som bör försvaras och hanteras. Inte genom försäkringar (ifrån kommuners sida) och en nonchalans (ifrån din sida). Jag hoppas att dom tusen och åter tusen hör av sig till dig och tvingar dig att om inte ändra din uppfattning så åtminstone veta att din åsikt och ditt ställningstagande bestrids.

   /Per Karlsson

  3. 2015-10-08 21:22
   Skrivet av
   Anna

   Jag önskar så att du hade rätt. Jag önskar att pengar inte spelade någon roll, att skolorna gör rätt oavsett om det kostar eller inte. Nu är vi tyvärr ganska många som vet att det inte är så, som vet att skolorna inte följer skollagen utan hellre håller budget. Så visst är det så att pengar styr, att kostnader spelar roll.
   Den dagen ni på SKL har sett till att alla kommuner faktiskt följer skollagen hellre än att de håller budget, då kan vi tro även på att försäkringar inte styr arbetet mot mobbing.

  4. 2015-10-08 21:11
   Skrivet av
   Per-Arne

   Tack för era kommentarer,
   Det råder nolltolerans mot kränkningar i skolan. Kommunen har ansvar att följa upp att skolorna arbetar förebyggande vilket sker bland annat genom dialoger mellan skolledare, förvaltningsledning och politiker.

   Jag förstår om många reagerar när de hör om försäkringar mot skadestånd. Men jag tror att det beror på missuppfattningen att sådana försäkringar kan tas istället för att jobba förebyggande.

   Alla kommuner har en allmän ansvarsförsäkring med olika tillägg. Den försäkring som gäller skadeståndskrav till följd av kränkande behandling är en av dessa. En förutsättning för att försäkringen ska falla ut är att kommunen arbetar förebyggande samt följer rådande lagar och rekommendationer.

   Det är mycket ovanligt att försäkringsbolaget betalar ut skadeersättning för tilläggsförsäkringen som är en mycket liten del i förhållande till den allmänna ansvarsförsäkringen. Det är en fördel för även den drabbade kommunmedborgaren att det finns en ansvarsförsäkring. Försäkringen säkerställer att ärendet behandlas av en professionell skadereglerare. Det blir således en korrekt bedömning av kommunens ansvar. Detta är också huvudskälet till varför kommunerna tecknar försäkringen.

   ”Det finns ingen quick fix mot mobbing – bara tydligt och kontinuerligt arbete av all personal på skolan tillsammans” menar Morgan Alling i gårdagens program av Morgans mission. Jag håller med. När jag själv arbetade som rektor var det en av de frågorna som jag drev mest.

   Jag planerar att framöver bjuda in sakkunniga inom området för att sprida goda exempel på hur ett systematiskt, framgångsrikt och förebyggande arbete mot kränkningar i skolan kan bedrivas. Alla barn ska känna sig trygga i skolan.

   Vänliga hälsningar,
   Per-Arne Andersson

  5. 2015-10-08 15:25
   Skrivet av
   Lisbeth Pipping

   För mig är det självklart att skolor ska kunna försäkra sig. Det betyder ju att försäkringsbolagen kan ställa enormt höga krav på skolan frö att de ska betala ut försäkringsbeloppet. Jag ser det som allvarligt att man i Morgans mission dra likhetstecken mellan dessa försäkringar och att skolan inte skulle förebygga, upptäcka och stoppa mobbning.
   Min egen erfarenhet är att enormt många skolor gör ett mycket bra arbete med att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Sedan finns det skolor som har stora problem i sitt arbete mot mobbning. Det vet vi oxå. Men dagens debatt om skolan och om då specifikt mobbning handlar allt för mycket om de skolor sin inte har ett bar och fungerande arbete. Jag önskar verkligen att media och debattörer ville lyfta de goda exemplen oxå. Det är ju det som leder till en tryggare skolmiljö för våra barn.
   Jag vill inte i detalj då in på Morgans mission här för det var inte vad det handlade om. Men jag känenr en stor oro över programmet och vad de gör med alla de elever som är inblandade. Jag känner stor tvekan inför programmet och vad det i förlängningen skulle kunna berika frågor runt mobbning med.
   Men om igen jag ser ingen fara i att kommuner har försäkringar.

  6. 2015-10-08 21:46
   Skrivet av
   Cilla Lundström

   Hej Per-Arne,
   Transparens kan skingra de felaktiga misstankar om avsikter som du nämner att utbildningsminsitern, BEO, programledare m fl utsatt SKL för.

   Kan du visa hur försäkringsskyddet/skydden ser ut? Bäst vore att helt enkelt lägga ut de texter och försäkringsavtal som SKL och kommuner har i fråga om skydd mot juridiska kostnader i mobbningsfall.

   1. Vilket försäkringsbolag har SKL förhandlat och gjort överenskommelse med?
   2. Hur ser försäkringsskyddet ut i ren text? Vad omfattar försäkringen/arna?
   3. Hur är det formulerat som du skriver om att skyddet endast faller ut om kommunen ”arbetar förebyggande” mot mobbning?
   4. Hur har SKL kommunicerat med kommunerna om försäkringsmöjligheten?
   5. När i tid inleddes arbetet för att försäkra sig mot juridiska mobbningsprocesser?
   6. Kan du nämna något om försäkringspremiernas storlek för att också avfärda kritiken om att SKL och kommuner använder resurser felaktigt? (Försäkringsbolaget kan väl inte ha ansett att antalet juridiska mobbningsfall kommer att vara så många eller kostsamma så att premien är hög?)

   Som sagt. Transparens skulle kunna dämpa mycket av styrkan i kritiken som ministern och BEO framfört.

  7. 2015-10-08 07:09
   Skrivet av
   Beatrice Aspenlind

   Hej.
   Vi är också intresserade av att se avtalen och är intresserade av svar på samtliga frågor som Cilla Lundström har ställt ovan.
   Förebyggsnde arbete? Om det fungerade så borde vi inte ha ett problem med mobbing idag! Dags att vakna och stärka de mobbades och deras familjers ställning!

  8. 2015-10-08 21:43
   Skrivet av
   Sofia Wikman

   Hej!

   Jag håller med Cilla Lundström ovan. Kan du visa avtalen?

   mvh Sofia

  9. 2015-10-08 11:24
   Skrivet av
   Per-Arne

   Tack för era frågor! Jag ber om ursäkt att jag dröjt med svar, vilket beror på att jag arbetar mycket med flyktingkrisen just nu.

   Alla kommuner har en kommunförsäkring där en ansvarsförsäkring ingår. Varje kommun ansvarar själv för sin försäkring. De är utformade på olika sätt genom olika försäkringsmäklare och försäkringsbolag helt utan inblandning av SKL. En grundförutsättning för att teckna en försäkring är att kommunen arbetar aktivt förebyggande.

   Påståendet att kommuner tecknar en försäkring istället för att satsa pengarna på skadeförebyggande arbete är taget ur luften. Med samma logik skulle man slopa ansvarsförsäkringen i sin hemförsäkring och i stället arbeta förebyggande. Jag ser heller ingen fakta som styrker påståendet. Tvärtom – det finns ingen kommun som inte arbetar aktivt för att förebygga kränkningar.

   Men som jag tidigare skrivit så finns det ingen anledning att slå sig till ro. Det finns brister som måste uppmärksammas och åtgärdas. Mobbning är ett stort problem, även om Sverige har goda resultat internationellt.

   SKL har genomfört en rad insatser för att motverka diskriminering och kränkande behandling, bland annat en konferensserie i hela landet tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket samt ett seminarium om arbetsro och trygghet. Vi genomför varje år Sveriges största elevenkät där frågor om trygghet ställs i syfte att uppmärksamma politiker och skolledare på dessa frågor. Värdegrundsfrågor är generellt ett återkommande perspektiv på våra Skolriksdagar och i våra satsningar som rör skolan.Då jag arbetade som skolledare insåg jag att förebyggande arbete handlar om att skapa hållbara strukturer samt en positiv lärmiljö genom att ständigt arbeta tillsammans med lärare och elever kring relationer, förståelse och socialt samspel.

   Ett aktivt värdegrundsarbete är något som vi ständigt måste arbeta med, på alla nivåer i Skolsverige.

  10. 2015-10-08 00:41
   Skrivet av
   Cilla Lundström

   Tack Per-Arne,
   Frågorna blev dock obesvarade. Transparens är nyckeln här och andra har bidragit till den. Jag modifierar frågorna så att de inte leder dig till missförstånd igen.

   1. Vilka kommuner, dvs medlemmar hos er har tecknat en försäkring som specifierar juridiska processer och skadestånd i mobbningsfall?
   2. Vilka bolag utöver Söderberg & Partners / QBE har era medlemmar slutit avtal med om rättsskydd i mobbningsärenden?
   3. Hur ser försäkringsskydden ut i ren text? Vad omfattar försäkringen/arna?
   4. Hur är det formulerat som du skriver om att skyddet endast faller ut om kommunen ”arbetar förebyggande” mot mobbning?
   5. Hur har SKL kommunicerat med kommunerna om försäkringsmöjligheten?
   6. När i tid inleddes arbetet för att försäkra sig mot juridiska mobbningsprocesser?
   7. Premmierna för mobbningsskydd hos Söderberg & Partners är 50 000 kr per år. Har SKL varit i kontakt med denna förmedlingsforma för sina medlemmars räkning?

   Mvh
   Cilla Lundström

  11. 2015-10-08 12:12
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej Cilla,
   Låt mig vara tydligare denna gång genom att svara på fråga för fråga:
   1. Vilka kommuner, dvs. medlemmar hos er har tecknat en försäkring som specificerar juridiska processer och skadestånd i mobbningsfall?
   – Som jag tidigare beskrivit samordnar inte SKL kommunernas tecknande av försäkringar. Jag har därför inte tillgång till den detaljerade information du efterfrågar.

   2.Vilka bolag utöver Söderberg & Partners / QBE har era medlemmar slutit avtal med om rättsskydd i mobbningsärenden?
   – Våra medlemmar anlitar olika försäkringsmäklare för att få stöd i att skapa kommunpaket utifrån sina behov. Vilka bolag det handlar om vet endast våra medlemmar.

   3.Hur ser försäkringsskydden ut i ren text? Vad omfattar försäkringen/arna?
   – Jag har inte tillgång till varje kommuns enskilda avtal och kan därför inte ge den information du efterfrågar.

   4. Hur är det formulerat som du skriver om att skyddet endast faller ut om kommunen ”arbetar förebyggande” mot mobbning?
   – Jag har pratat med ett antal jurister som beskrivit för mig hur kommunpaket och tilläggsförsäkringar fungerar. Det har tydligt framgått att det är en grundförutsättning att kommunen arbetar förebyggande samt följer rådande lagar och rekommendationer för att en försäkring ska betalas ut. Visar försäkringsbolagets utredning vid en eventuell skada att kommunen inte har gjort det så betalas ingen ersättning ut.

   5.Hur har SKL kommunicerat med kommunerna om försäkringsmöjligheten?
   – SKL är en intresseorganisation, vi arbetar för våra medlemmar med frågor som är aktuella för dem. Jag har ingen kännedom om att vi specifikt har kommunicerat den här frågan med våra medlemmar.

   6. När i tid inleddes arbetet för att försäkra sig mot juridiska mobbningsprocesser?
   – Enligt de jurister som jag har pratat med så ändrades skadestånds- och diskrimineringslagstiftningen 2001 respektive 2006. Det innebar att ett tydligare skadeståndsrättsligt ansvar för bl.a. diskriminering och kränkning. Många kommuner utvidgade då sina ansvarsförsäkringar.

   7. Premierna för mobbningsskydd hos Söderberg & Partners är 50 000 kr per år. Har SKL varit i kontakt med denna förmedlingsforma för sina medlemmars räkning?
   – Jag har inte varit i kontakt med bolaget för våra medlemmars räkning. Däremot har vi tagit kontakt med en rad olika personer på olika bolag för att få en förståelse för hur dessa kommunpaket fungerar.

  skl logotyp