En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Myten om barngrupper i förskolan avlivad – igen

Nu är höstterminen igång, och därmed också debatten om skolan!

Nya forskningsresultat från Göteborgs universitet visar att det inte finns några tydliga samband mellan barngruppernas storlek och förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Det kunde vi se på TV 4 i går. En massa andra faktorer spelar in; vilka barn som finns i gruppen, hur lokalerna ser ut och så vidare.

Frågan om barngruppernas storlek i förskolan har länge varit het i debatten. Att grupperna hela tiden blir större kablas allt som oftast ut i media. Men tvärtom har såväl gruppstorlek som personaltäthet varit konstanta sedan 1995 trots att antalet inskrivna barn ökat med 120 000 under perioden. Jag har all respekt för att stora grupper kan vara ett problem på vissa förskolor, men det är inte ett generellt problem.

Minister Maria Arnholm kommenterade gårdagens rapport att hon själv inte var överraskad över resultaten, men att hon förstår att allmänheten är det eftersom det låter annorlunda i debatten. Hon sa också att det är hälsosamt att vi har fokus på kvalitet, och inte bara på barngruppens storlek.

Diskutera de verkliga utmaningarna

Kvaliteten i centrum är också mitt och SKL:s motto. Därför behöver diskussionen och debatten om förskolans och skolans behov handla om det som är verkliga utmaningar, grundad på väl underbyggd fakta och forskning.  Inte att försöka hitta lösningar på sådant som egentligen inte är något generellt problem.

Om skolans aktörer – och gärna medierna – nu först litar på fakta och tillsammans konstaterar att barngrupperna inte har ökat, och sedan lyssnar på de nya forskningsresultaten, så hoppas jag att detta är startskottet för en nyanserad diskussion om vad som är viktigt för kvalitet i förskolan. Och självklart: att vi är eniga om att tillsammans arbeta för detta.

Jag vill tipsa om de konferenser som SKL genomför i höst som handlar om att leda förskolan mot ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Rapport om myter

På SKL:s skolseminarium i Almedalen i somras avlivade vi ett antal myter och presenterade rapporten Myter om skolan hindrar utveckling.  Seminariet fick sedan utmärkelsen ”Almedalens bästa möte 2013”!diplom

Jag hoppas att det positiva mottagandet som seminariet och vår nya skrift har fått är ett kvitto på att all fler tycker att det behövs en ökad samsyn om skolans utmaningar.

Se SKL: s seminarium här

Se inslaget på TV4-nyheterna här (11 minuter in i programmet)

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 2
  Kategori: Förskola
  Etiketter: , , ,

  2 Kommentarer på “Myten om barngrupper i förskolan avlivad – igen”

  1. 2013-08-23 16:36
   Skrivet av
   Johnny Hartwig

   Att sambandet mellan lärandet och utvecklingen inte har direkt att göra med barngruppens storlek är säkert sant.

   Men ur ett arbetsmiljöperspektiv så är det ju troligen skillnad att ta hand om 25 barn istället för 15. Tänk utflykter, lek på gården, ljudnivån, hjälp med påklädning, hjälp vid maten, blöjbyten etc. Tänk vilket ansvar det läggs på personalen, våra minstingars liv, att då inte tillföra resurser när barngruppena ökar är att förenkla verkligheten till att säga: ”ja men de lär sig ju lika mycket…”

  2. 2013-08-23 14:29
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej och tack för din kommentar! Det viktigaste med förskolans verksamhet är naturligtvis att barnen får den omsorg och trygghet de behöver för att utvecklas. När föräldrar lämnar sina barn på förskolan, ska de göra det i förvissning om att barnen tas väl om hand i en trygg miljö som främjar deras utveckling och lärande.

   Du har rätt i att det är skillnad mellan att ta hand om 25 eller 15 barn. Men den genomsnittliga gruppstoleken för barngrupper i förskolan är 16,9 och denna siffra, liksom personaltätheten har varit konstant sedan 1995 (5,3 barn/anställd) trots att antalet barn ökat med 120 000 under perioden. Barngruppernas storlek ökar alltså inte, även om man ofta får en annan bild i media. När det gäller småbarnsavdelningarna är grupperna generellt mindre och personaltätheten högre än genomsnittet i förskolan som helhet. Var sjätte småbarnsavdelning består idag av färre än 10 barn medan var åttonde avdelning har fler än 17 barn.

   Självfallet kan det finnas förskolor som har större barngrupper, men det är inget nationellt problem. Sedan kan man inte heller stirra sig blind på en fast siffra. Större småbarnsgrupper behöver inte betyda lägre personaltäthet. Ofta har man också lokaler som innebär att man delar in barnen i mindre grupper utifrån barnens mognad och intresse. Grupper som kan vara flexibla och ändras beroende på aktivitet. När man pratar om kvalitet i förskolan är frågan alltså mer komplex än att bara tala om barngruppernas storlek. Man behöver titta bredare än så och se hur det fungerar på den enskilda förskolan. Och då handlar det självklart både om förskolans omsorgsuppdrag och lärandeuppdrag.

  skl logotyp