En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Myter fortsätter väcka diskussion

Årets Bok- och biblioteksmässa är i full gång. Mitt bland böcker och vimmel pågår också spännande seminarier. Igår bjöd SKL in till ett samtal om de myter om skolan som speglas i debatten. Syftet med rapporten och seminariet är att olika aktörer kan få en gemensam faktabas och då diskutera skolans viktigaste utvecklingsfrågor.

Den här gången bestod panelen av Inger Maurin, Lärarförbundet, Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborg och Malin Lernfelt, ledarskribent på Göteborgsposten. Bodil Båvner från SKL höll i diskussionen. Vid seminariet på Almedalen var panelen enig – både mellan fack, stat, elevrepresentanter och SKL – och myterna avlivades en efter en. Hur gick det då igår?

Viktigt att inte fastna i siffrorna

Förskolan diskuterades utan att panelen enades. SKL utgår från Skolverkets statistik, vilken tydligt visar att gruppernas genomsnittliga storlek varit konstanta under lång tid. Något märkligt tolkas det ibland tvärtom och som om SKL har egna siffror, senast denna morgon i GP:s ledare. Men det är ju Skolverkets siffror som vi använder. Däremot betonar vi helheten, till exempel att både små och stora grupper blivit fler, medan debatten ofta enbart handlar om de stora grupperna.

En klok kommentar som panelen ställde sig bakom är att det är viktigt att inte fastna i sifforna utan se till att all verksamhet har god kvalitet. Då måste man lyssna både på barnen och på de som arbetar i verksamheten för att se vad som fungerar väl och vad som behöver förbättras.

I samband med denna diskussion lyfte Ing-Marie Rundwall fram att medias rapportering om förskolan borde vara mer balanserad. Jag håller med. Idag hamnar nästan allt ljus på trygghet- och säkerhetsfrågor.  Däremot ser vi sällan reportage – såväl kritiska som positiva – som handlar om förskolans lärandeuppdrag och barnens utveckling.

IT – nytta eller bara nöje?

Även IT-frågorna delade panelen. Inger Maurin menade att skolan måste ligga i framkant när det gäller teknik. Alla elever behöver möta och lära sig att hantera den digitala världen i skolan.  Malin Lernfelt menade att alla nog har tillgång till IT hemma. Ska tekniken finnas i skolan ska det var väl genomtänkt och användas i ett pedagogsikt syfte. Malin poängterade egenvärdet att övervinna svårigheter och öva på sådant som inte är lustfyllt – allt i skolan behöver inte vara roligt och bli spel. Däremot lyfte Inger just spel som ett bra sätt att lära. Ing-Marie jämförde med andra delar av samhället där man inte kan tänka sig en tillvaro utan teknik.

Lös problem på rätt nivå

Panelen var tydligt överens om är att det är viktigast att lösa problem på den nivå där problemen finns. För mig är det en central slutsats som jag ständigt återkommer till. Generella lösningar och nationella reformer är inte svaret på alla lokala problem. Panelen var också enig om att det är viktigt att ha rätt nulägesbild för att åtgärder ska bli rätt.

Min tanke efter samtalet är att det är roligt att se vilken nyfikenhet och vilka intressanta diskussioner som vår mytrapport har väckt. Återstår att se om vi kan bidra till att göra bilden av skolan mer rättvis. Anna Dahlbergs ledare i Expressen i veckan var en frisk fläkt. Jag hörde också att en känd skolreporter kom till vår monter för att hämta rapporten igår. Det blir spännande att se hur det landar…

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Myter fortsätter väcka diskussion”

    skl logotyp