En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Ny Öppna jämförelser tar hänsyn till kommunernas förutsättningar

Håll ögonen öppna den 27 april. På Skolriksdagen presenterar vi årets Öppna jämförelser för grundskolan. I år möter du flera nyheter i rapporten.

2015OJGrundskola_300En nyhet är att vi har tagit fram ett mått som tar hänsyn till socioekonomiska   skillnader för att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner och underlätta värderingen av det egna resultatet. Att jämföra resultat rakt av blir inte alltid rättvisande eller fruktbart för en kommun som ska utveckla sin verksamhet. Detta eftersom skillnader i elevernas socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för resultaten. Dessutom ökar dessa skillnader.

Ett bättre mått än tidigare år

Som du kanske minns tog Skolverket förra året bort det tidigare måttet (SALSA) på kommunnivå, och redovisar nu SALSA enbart på skolnivå. Många kommuner hörde av sig till oss och önskade att vi skulle ta fram ett nytt socioekonomiskt värde. Det har vi nu gjort tillsammans med SCB. Ett mått som vi kallar för modellberäknat värde.

Därmed kan vi i år återgå till ett läge likt år 2013 och tidigare. Dessutom med ett värde som har högre förklaringskraft. Nu kan vi till exempel ta hänsyn till andelen nyinvandrade elever.

Bilden nedan illustrerar vad som påverkar elevernas resultat. I vårt modellberäknande värde ingår de tre faktorer som finns i SALSA plus andelen föräldrar i behov av ekonomiskt bistånd.

Öj 2

Ingen kommun kan slå sig till ro

Alla elever ska nå skolans kunskapskrav. En kommun kan därför inte slå sig till ro med sämre faktiska resultat än andra kommuner, bara för att man presterar högre än sitt förväntade värde. Med ett förväntat värde kan heller ingen gömma sig bakom sina förutsättningar – oavsett om de är goda eller tuffa.

Vi hoppas att detta ger kommunerna ytterligare motivation att utveckla sitt arbete. Det gäller både kommuner som lyckas bra idag och kommuner som ligger lägre än förväntat.

Förändringar i ÖJ – ett samarbete mellan SKL och kommuner

För SKL är det viktigt att rapporterna ger bra stöd och inspiration till huvudmännens utvecklingsarbete. Årets rapport innehåller flera nyheter än den som jag har berättat om i denna blogg. De förändringar vi gjort har vi arbetat fram tillsammans med ett antal kommuner. Arbetet har omfattat både rapporten för grundskolan och gymnasieskolan, som kommer i höst. Hör gärna av dig till oss och berätta vad du tycker!

P.S. Jag kan också nämna att årets tema i Öppna jämförelser Grundskola är systematiskt kvalitetsarbete där vi presenterar en handbok för lokalt analysarbete. I den hittar du både mallar, tips och goda exempel som vi hoppas blir ett bra stöd till dig som tjänsteman och politiker.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Ny Öppna jämförelser tar hänsyn till kommunernas förutsättningar”

    skl logotyp