En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Ny viktig kunskap om klassers storlek

I måndags spreds nyheten om hur stora klasserna är i den svenska skolan, enligt statistik från Skolverket. Förmodligen blev det en så stor nyhet för att statistiken visade att klasserna inte är så stora som många trott. Se till exempel på detta:

• I genomsnitt har en klass 19 elever.

• Sett till kommungrupp varierar klasstorleken från som lägst 13 elever till som högst 22 elever i genomsnitt per klass.

• Sett till årskurs 7–9 är klasstorleken ganska oförändrad över tid, omkring 21 elever per klass, medan klasstorleken har ökat mer i de lägre årskurserna. Årskurs 1–3 har ökat från omkring 15 elever per klass till 18.

Bra med fakta på bordet

Jag tycker att det är mycket bra att Skolverkets fakta om klasstorlek kommer upp på bordet. Skoldebatten mår bra av fakta. Skolverket menar att det kan finnas vissa mätfel, men att bilden i stort ger en korrekt bild. Det visar åter på nödvändigheten att se till den lokala kontexten med närhet till de egna skolorna.

Vi på SKL har under flera år hävdat att klasserna inte är så stora som den allmänna debatten ger sken av. Redan 2010 publicerade vi resultat av en enkät som visade att en klass i grundskolan i snitt hade färre än 24 elever. Den siffran har inte fått något större genomslag i debatten, trots att den alltså till och med var högre än den statistik Skolverket har presenterat.

Spännande att se vad som händer nu

Intressant nog blev Skolverkets siffror offentliga redan i mars i år. Skolverket publicerade då siffrorna som ett tillägg till den officiella statistik som de publicerar varje år. Men det var alltså först i måndags som det fångades upp brett av media efter att TT gjort en nyhet av detta.

Jag kan inte låta bli att reflektera över att det inte snappats upp snabbare av media, med tanke på hur viktiga siffrorna är för skoldebatten och bilden av skolan. Man kan också fundera på hur dessa fakta kommer att påverka skoldebatten framöver. Det ska bli spännande att se.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Ny viktig kunskap om klassers storlek”

    skl logotyp