En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Ny Öppna jämförelser grundskola kommer i morgon!

I morgon tisdag släpper SKL rapporten Öppna jämförelser (ÖJ) Grundskola 2014. Det är åttonde gången vi presenterar jämförelser på kommunnivå över resultat- och resursindikatorer. ÖJ är ett stöd till kommuner att utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv förbättra resultaten i skolan. Jag är stolt över att vi tar fram detta stöd till våra medlemmar!

Jag är också stolt över att vi håller i den största elevenkäten i Sverige, som vi för tredje året i rad redovisar i ÖJ. Enkäten riktas till elever i årskurs 5 och 8 som får svara vad de tycker om skolan och undervisningen. Det är något vi alla kan bli bättre på – att lyssna på eleverna! Enkäten är frivillig för kommunerna att använda och det blir allt fler kommuner som använder den. Första året (2011) var det 122 kommuner som använde den och nu, tredje året den använts, är vi uppe i 192 kommuner. Över 104 000 elever i årskurs 5 och 8 har bevarat enkäten! Resultaten och kommunrankningen för 2013 blir offentliga i morgon.

Sist men inte minst är jag även nöjd med att vi som tema i året ÖJ Grundskola har ”En modell för att utveckla svensk skola”. Utifrån kända framgångsfaktorer för styrning och ledning har vi tagit fram en arbetsmodell för att höja resultaten i skolan. Denna modell prövar vi sedan några år i skarpt läge i 86 kommuner i vår matematiksatsning, som tar sikta på bättre resultat i PISA 2015. Nu är det dags för oss att föra ut kunskap om hur denna arbetsmodell kan användas även för andra ämnen och områden i skolan.

Visst låter detta spännande!? Vi släpper ÖJ i morgon under ett webbsänt seminarium kl 9:00-9:45 på http://www.skl.se. Hoppas du tittar!

Be Sociable, Share!

  2 Kommentarer på “Ny Öppna jämförelser grundskola kommer i morgon!”

  1. 2014-04-07 12:58
   Skrivet av
   josefin

   Hej Per-Anders,

   Jag läste artikeln om ”Sveriges bästa skolor” idag i DN 8 april där det stod om vilka regioner som publicerade de bästa elev resultaten. Det citerades att du hade sagt, ”Det slår helt klar igenom väldigt mycket i resultaten. Det finns höga förväntningar på deras barn att prestera i skolan, medan förväntningar på elever med svårare socioekonomiska förutsättningar inte alltid är lika höga, säger han.”

   Detta är för mig ett väldigt märkligt uttalande. Jag är uppväxt tillsammans med min familj i en av Stockholms yttre förorter och jag har inte haft några privilegier utöver den genomsnittliga familjen i Sverige. Jag har alltid haft tak över huvudet, mina föräldrar har yrkesjobb och alltid sett till att vi har mat på bordet. Jag har tagit mig till universitet och alltid studerat mig fram genom livet. Jag är lyckligt lottad över att jag är född i Sverige och har haft de möjligheter jag har. Jag kommer inte från ”svåra socioekonomiska förutsättningar” men när jag läste artikeln med ditt citat så var det ändå något som slog till i mig. Vad menar du?

   Skulle föräldrar till lågavlönade barn inte bry sig lika mycket om sina barns studier just pga av att det inte blir högrev på bordet varje dag? Skulle de inte sätta sig lika många timmar med sin son eller dotter för att de tjänar 4000 kr mindre än grannen? Skulle krigsdrabbade och asyksökande föräldrar inte önska en bättre framtid för sina barn?

   Tycker du att jag överdriver? Det tycker inte jag. Ditt uttalande om att föräldrar med sociala eller ekonomiska problem inte har lika höga ambitioner för sina barn är en skymf mot all de föräldrar som kommer från sämre förhållanden och sliter ut sig för att deras barn en dag ska få bättre möjligheter. Varenda lågavlönad människa jag har träffat ser studier som den ENDA utvägen ur fattigdom. Åk till Kinas landsbygd, bergen i Peru, slummen i Afrika och den enda önskan dessa människor har för sina barn är att de ska få studera. Förutsättningarna på deras barn är antagligen högre och tuffare än på barnen i Danderyd då studier där innebär så mycket mer än en möjlighet för bara barnet. Det är en möjlighet för en hel familj att få det ekonomiskt bättre och en annan framtid än den hen föddes i.

   Har du blivit felciterad? Upplys mig gärna annars.

   Hälsningar,
   Josefin

  2. 2014-04-07 17:18
   Skrivet av
   Per-Arne

   Hej Josefin,
   Tack för att du tog dig tid att skriva din uppriktiga fråga. Det jag sa och menar är att föräldrars utbildningsbakgrund är den faktor som slår igenom mest på elevernas resultat. Det är mycket väl belagt att det är så. Mitt syfte med att peka på detta faktum är aldrig att skuldbelägga föräldrar. Tvärtom är det skolan som misslyckas när den inte lyckas kompensera för elevers olika förutsättningar och förkunskaper. Ofta beror detta på att man helt enkelt ger upp om vissa elever och tror att de inte kan nå målen i skolan. I andra länder, i många kommuner och på många skolor har man sett att det är en framgångsfaktor att lärare och annan personal har höga förväntningar på ALLA elever. Det är också därför min blogg heter Från 80 till 100. Vi får aldrig sluta tro på att alla elever kan klara skolan.
   Vänliga hälsningar
   Per-Arne

  skl logotyp