En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Orättvis bild av söktrycket till Lärarhögskolan

Bilden av lärarstudenter med endast 0,1 poäng på högskoleprovet har etsat sig fast hos många. Och den senaste veckan har jämförelser med antalet sökande till en viss dokusåpa florerat i media.  Men dessa bilder är inte helt rättvisa.

Inte så lätt som man kan tro

För det första är det inte så lätt att komma in på lärarutbildningen som man kan tro. De senaste siffrorna till exempelvis grundlärarutbildningen F-3 vid Stockholms universitet visar att det krävs ett meritvärde på 16,1 för att bli antagen. Det är en bit över det genomsnittliga meritvärdet på 14,0.

För den grupp som blir antagen via högskoleprovet krävs också behörighet från gymnasieskolan. Och Lärarhögskolorna minskar framöver antalet studenter som blir antagna via högskoleprovet.

Söktrycket till lärarutbildningen ökar

För det andra har det totala antalet sökande till lärar- och förskollärarutbildningar ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller framför allt grundlärare och ämneslärare. Påståendet om att antalet sökande är fler till tv-såpan Paradise Hotel är alltså felaktigt (antalet förstahandssökande till lärarutbildningen var 2014 ungefär 24 000 och till Paradise Hotel ungefär 11 000).

sökande lärarutbildning 2

Totalt antal förstahandssökande. Den procentuella ökningen jämfört med ht 2013 är störst för läkarutbildning, följt av lärar- och förskollärarutbildning. I absoluta tal är ökningen till lärar- och förskollärarutbildning allra störst, med 4 762 fler individer än förra året som sökt. Källa: Universitets- och högskolerådet

Tänk nya ämneskombinationer

Visst finns det utmaningar. Intresset för vissa lärarutbildningar är lågt, till exempel matematik, naturvetenskap och moderna språk. Antalet sökande till ämneslärare behöver generellt öka, främst gäller det grundskolan.

Att i högre grad matcha studenternas val med hur behovet av lärare ser ut är ingen lätt sak. Här måste vi tänka i nya banor. Vi centrala aktörer måste bli bättre på att uppmuntra studenter att se nya ämneskombinationer. Ett exempel: Om du vill bli historielärare och vill vara säker på att få jobb – se då till att välja fysik som ditt andra ämne.

Risk att vi missar blivande stjärnor

Jag är också tveksam till om samhället enbart skulle vända sig till de högst presterande studenterna för att locka dem att bli lärare. Finns då inte risken att vi missar många som vill bli lärare, men som blir osäkra av dessa tongångar i debatten? Det kan vara personer utan toppbetyg, men som kan ha de relationella kompetenser som är avgörande för att lyckas nå eleverna. Jag tänker att det också är bra med lärare som kommer med andra perspektiv och erfarenheter än de som alltid varit bäst i skolan.

Det centrala måste vara att vi har en lärarutbildning som rustar de blivande lärarna med de ämneskunskaper och den pedagogik och metodik som behövs i yrket. Och som under utbildningens gång granskar studenterna så att de som inte uppfyller kraven inte heller blir examinerade.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Lärare och yrket
  Etiketter: ,

  Inga kommentarer på “Orättvis bild av söktrycket till Lärarhögskolan”

  skl logotyp