En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

PISA behövs – men säger inte allt

Igår var PISA åter i hetluften. Inte resultaten i sig denna gång, utan som fenomen. Och hur mätningarna påverkar utbildningsystemen. På DN-debatt menade statsvetarna Sten Widmalm och Sverker Gustavsson att det är ett problem att internationella mätningar mest gäller matematiska och naturvetenskapliga färdigheter. Om Pisa styr kan det leda till att eleverna hämmas i sin intellektuella utveckling, är budskapet.

Delar av debattartikeln är relevant. Det finns sådant man kan kritisera PISA för. Men i artikeln ges intrycket av PISA enbart handlar om matematik. Så är det inte. Läsförståelse är centralt i proven. PISA är också uppbyggt för att mäta elevers förmågor. Syftet är att undersöka hur väl skolan i olika länder rustar sina femtonåringar för att möta framtiden. Artikelförfattarna nämner inte heller att det är tack vare PISA som vikten av likvärdighet i utbildningssystemet har uppmärksammats.

PISA säger inte allt och svarar kanske inte ens på de viktigaste frågorna som handlar om skolan. Men testet ger relevant information som vi annars inte skulle ha haft. Intressant nog publicerades igår även en artikel av Andy Hargreaves och Pasi Sahlberg i Wahington Post som är inne på samma spår.

Balanserad debatt om PISA

Många skolor arbetar allt mer med att bedöma hur bra undervisningen lyckas. Då måste lärare och skolledning veta vad eleverna kan.  Och för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå måste huvudmän, myndigheter, riksdag och regering ha resultat att utgå från. PISA ger ett stöd i det arbetet, men det räcker inte.

Om vi inte vill påverkas för mycket av de internationella mätningarna måste vi också skaffa ett nationellt utvärderingssystem som ger oss den information vi behöver. Läs gärna mina tidigare blogginlägg om denna fråga:

http://80-100.sklblogg.se/forbattra-de-nationella-proven

http://80-100.sklblogg.se/olika-matningar-vem-kan-man-lita-pa/

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Uppföljning och resultat
  Etiketter: ,

  Inga kommentarer på “PISA behövs – men säger inte allt”

  skl logotyp