En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

PISA understryker vikten av genomtänkt IT-strategi

Gårdagens PISA-rapport är inte upplyftande. Vid digital problemlösning hamnar svenska 15-åriga elever under OECD-snittet, liksom de gör när problemlösningen sker på traditionellt sätt. Eleverna presterar något bättre när de läser digitalt än analogt och hamnar här runt snittet för OECD. Resultaten är inte önskvärda, men de är heller inga nyheter för oss som arbetar med och i skolan.

Sveriges elever har god tillgång till teknik, men vi inte är lika duktiga på att använda tekniken i undervisningen. Vi lever dock i ett samhälle där vi alla behöver vara digitalt kompetenta för att kunna verka både som medborgare och i yrkeslivet. Frågan är därför inte om IT ska in i undervisningen, utan om hur.

Lärarnas IT-kompetens

Något som lärarna själv länge efterfrågat är stöd för att utveckla pedagogisk IT-kompetens. Viljan är stor i lärarkåren att använda digitala verktyg och på sociala medier sker ett livligt utbyte av idéer. Också det stora antalet nomineringar till årets Guldäpple, och den otroligt höga nivån på de nominerade, är ett tecken på hur duktiga lärarna är på att utveckla sin undervisning med digitalt stöd.  Men att skälla på dem som inte klarar det på egen hand är inte rätt väg att gå. Det behövs mer forskning och utvecklingsarbete som kan stödja lärarna för att utveckla lärandet med digitala verktyg på ett genomtänkt och strukturerat sätt i all undervisning.

På TV4-nyheterna igår kväll visades ett bra reportage om hur Myrsjöskolan i Nacka jobbar. Skolan har haft tydliga mål och satsat på fortbildning av lärare. På Myrsjöskolan har resultaten förbättrats sedan man började använda datorer och eleverna berättar hur de lär sig mer matematik med hjälp av IT.

Se klippet:

pisa digitalisering

LIKA-verktyget ger stöd

Resultatet i PISA-rapporten baserar sig på uppgifter från 2012. Mycket har hänt och är på gång sedan dess. Ett nytt verktyg är LIKA – it-tempen för skola och förskola. Det är ett stöd till rektorer och förvaltning att fokusera på rätt saker för att skapa förutsättningar för en genomtänkt IT-användning. Efter 1 år har vi haft cirka 3 000 användare. Inom kort publicerar vi en fördjupande rapport om hur LIKA används. Läs mer om LIKA och SKL:s arbete med skolans digitalisering här.

SKL ser behov av gemensam kraftsamling och en nationell strategi för skolans digitalisering. Vi har tillsammans med ett antal nyckelaktörer lämnat ett förslag på en strategi till regeringen, i vilken det finns förslag på olika initiativ som bör tas. Det är nu hög tid att regeringen samlar aktörerna och att vi gemensamt agerar för att stimulera utvecklingen, stärker kompetensen och ökar nyttan av digitalisering.

Min förhoppning är att regeringens uppdrag till Skolverket om att ta fram och genomföra ett nationellt utvecklingsprogram om IT som pedagogiskt och administrativt verktyg är ett steg i rätt riktning. Vägen framåt är att använda IT i skolan på ett genomtänkt sätt så att det blir ett verktyg för lärande – inte att använda mindre IT.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Digitalisering
  Etiketter: ,

  Inga kommentarer på “PISA understryker vikten av genomtänkt IT-strategi”

  skl logotyp