En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Proposition om fjärrundervisning löser inte problemen

Härom dagen började jag noggrant läsa propositionen Möjligheter för fjärrundervisning (prop. 2014/15:44) som kom i december. Döm om min förvåning när jag upptäckte att det bara är de statliga specialskolorna och sameskolan (också statlig) som ska få sälja fjärrundervisning från den 1 juli.

Detta innebär att skollagen öppnar för fjärrundervisning i de samiska språken och i teckenspråk. Och det är ju bra, men långtifrån tillräckligt.

Vad händer med alla elever som idag får tillgång till studiehandledning och modersmål tack vare fjärrundervisning? Ska de tvingas avbryta undervisningen på grund av den skollagsändring som genomförs den 1 juli 2015?

Beror regeringens bedömning på att den fjärrundervisningen som specialskolorna och sameskolan erbjuder är bättre utvärderad eller håller högre kvalitet? – Jag tror inte det.

Språkskolan i Uppsala kommun har erbjudit fjärrundervisning i närmare 10 år och säljer i nuläget till nio kommuner. Skolan har behöriga lärare med hög utbildningsnivå, varav flera med lärarlegitimation. Den moderna tekniken har gjort att fjärrundervisningen fungerar bra. Språkskolan har dessutom ett samarbete med Uppsala universitet. Varför vill regeringen stoppa detta?

Konsekvensen blir att många nyanlända elever inte får modersmålsundervisning och studiehandledning. Varför då? – De råkar bo i exempelvis glesbygdskommuner som inte lyckas rekrytera lärare i alla de språk som behövs.

Försöksverksamhet inte tillräckligt

Finns det då ingen öppning alls? – Jo, men bara som försöksverksamhet då skolhuvudmän kan ansöka hos Skolverket om att få ingå. Att enbart förlita sig till detta innebär en risk för att eleverna tvingas avbryta sina studier.

Förslaget måste omprövas

SKL anser att det saknas hållbara skäl att inte ändra i skollagen så att kommuner kan få erbjuda andra kommuner och skolhuvudmän fjärrundervisning på entreprenad. Tekniken finns idag och det bedrivs fjärrundervisning av god kvalitet. Det är skollagen som inte är i takt med tiden.

Vår lojalitet måste finnas hos nyanlända elever, elever med andra modersmål och elever i glesbygden. Därför måste skollagsförslaget omprövas så att både stat och kommun kan erbjuda fjärrundervisning från den 1 juli.

Här kan du läsa mitt tidigare blogginlägg ”Förbud mot fjärrundervisning – så dumt att det finns inte”

 

 

 

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Digitalisering
  Etiketter: ,

  Inga kommentarer på “Proposition om fjärrundervisning löser inte problemen”

  skl logotyp