En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Resultat ökar och sjunker i grundskolan – men det saknas en gemensam bild

Idag presenterade Skolverket den preliminära betygstatistiken för läsåret 2013/14. Resultatet visar på både framgångar och förbättringsmöjligheter:

  • Mest glädjande är att det genomsnittliga meritvärdet ökar för fjärde året i rad till rekordhöga 214,8.
  • Även andelen som når målen i alla ämnen ökar med 0,4 procent och är nu 77,4 procent.
  • Uppgången för bägge nyckeltalen gäller för både könen.
  • Mest negativt i betygstatistiken är att andelen som blir behöriga till gymnasiet minskar med 0,7 procent och är idag 86,9 procent. Det betyder att cirka 12 700 elever inte får börja på gymnasiet.
  • Andelen som når minst E i matematik sjunker med 1,5 procent. Här erbjuder SKL Matematiksatsning PISA 2015, vilken kan vända på resultat i matematik och andra ämnen.

Kunskap om varje elevs behov

Överlag visar betygsstatistiken på stora skillnader mellan de elever som klarar sig bra i skolan och de som inte gör det. Här finns anledning att studera de olika grupperna närmare. Skolan behöver förstärka sitt kompensatoriska stöd och då är viktigt att veta mer om elevernas förutsättningar och deras bakgrund. Det här är något som varje kommun behöver titta på lokalt, så att de åtgärder som sätts in möter de egna behoven och inte den nationella bilden.

Betyg bra måttstock

Betygen speglar en elevs sammantagna förmåga och är därmed ett bättre mått än prov som görs vid enstaka tillfällen och mäter utvalda delar av ämnet. Prov finns inte heller i alla ämnen. Betygen är därmed skolors och kommuners främsta kvalitetsmått för att värdera resultatet i sin verksamhet. Jag menar att betygen därför också borde vara rikets främsta kvalitetsmått för att värdera resultaten i svensk skola. Just därför är det ytterst problematiskt att den nationella bilden av resultatutvecklingen i svensk skola inte stämmer överens med den internationella bilden vi får från PISA och andra internationella undersökningar.

Gemensam bild behövs

Det finns en oroväckande risk att skolresultatet för en lärare, en rektor och kommunchef är bättre än resultatet för en rikspolitiker. Den senare förlitar sig ju i högre grad på internationella resultat. Om vi inte har en gemensam bild av resultatutvecklingen i svensk skola så är det betydligt svårare åstadkomma en förbättring.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Resultat ökar och sjunker i grundskolan – men det saknas en gemensam bild”

    skl logotyp