En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Riksrevisionen dömer ut riktade statsbidrag

Pengarna når inte de skolor som bäst behöver dem. Det visar Riksrevisionen i en rapport om riktade statsbidrag som publiceras idag. Slutsatsen är att systemet med specialdestinerade statsbidrag på skolområdet inte fungerar tillräckligt effektivt.

Det här är egentligen inget nytt. Det finns sedan tidigare flera rapporter från både Riksrevisionen och andra som pekar på att riktade statsbidrag lätt leder till inlåsningseffekter och att det är lätt att ”diskvalificera” sig för bidragen. Ett exempel på det är de så kallade Wärnerssonpengarna som fanns åren 2001-2006 för personalförstärkningar i skolan. Dessutom är riktade statsbidrag ofta dyra att administrera. Både för skolorna, kommunerna och staten.

Antalet riktade statsbidrag blir fler och fler

Vi på SKL brukar återkommande påpeka att det bästa är om statens bidrag till ekonomiska förstärkningar kommer i de generella statsbidragen till kommunerna. Men de riktade statsbidragen har tvärtom blivit fler och fler de senaste åren. I synnerhet på skolans område. Där finns idag runt 40 olika bidrag att söka från Skolverket.

Och fler ser det ut att blir framöver. Och det oavsett vad vi får för regering efter extravalet i mars. För Alliansens budgetmotion innehåller, precis som regeringens budgetproposition gjorde, en rad förslag i den riktningen.

Viktiga slutsatser från Riksrevisionen

Just nu jobbar riksdagens utbildningsutskott febrilt med att komma överens om det närmare innehållet i budgeten för 2015. Det är bråda tider med att få allt på plats till årsskiftet. Jag hoppas ändå att ledamöterna i utskottet tar till sig Riksrevisonens slutsatser och noga tänker igenom om fler riktade statsbidrag verkligen är det bästa sättet att åstadkomma det som man vill.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Riksrevisionen dömer ut riktade statsbidrag”

    skl logotyp