En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Om SKL:s skolblogg

Idag är det knappt 80 procent av eleverna som går ut nian med godkänt i alla ämnen. Vi på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill att det ska vara 100 procent. Därför heter bloggen Från 80 till 100. Det är en målsättning som signalerar att alla elever ska lyckas, vikten av höga förväntningar och att alla i skolan behöver dra åt samma håll. Vi ska samtidigt värna om skolans värdegrundsuppdrag och att eleverna mår bra.

Med bloggen vill jag nå ut med hur vi på SKL ser på skolans utmaningar. Den svenska skolan är bättre än vad den allmänna debatten ger sken av men måste bli ännu bättre, ständigt lite bättre. Alla skolor måste vara bra skolor.

Jag kommer också att lyfta fram idéer, goda exempel och annat som kan ge inspiration och väcka debatt. Det finns massor av lärare, rektorer, andra yrkeskategorier inom skolan och politiker som gör ett fantastiskt arbete.

Mitt engagemang för skolfrågor är stort, jag har själv varit både lärare, rektor och förvaltningschef. Skolan är också en av de frågor som SKL prioriterar högst.

Jag vill att denna blogg ska fungera som ett öppet debattforum. Jag ser därför fram mot dina kommentarer och synpunkter på mina blogginlägg!

/ Per-Arne

PS. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 290 kommuner och 20 regioner och landsting. Läs gärna mer om vårt arbete med skolfrågor på SKL:s hemsida.

skl logotyp