En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Ska alla viktiga frågor in i lärarutbildningen?

Lärarutbildningen är het  i skoldebatten. Den senaste diskussionen handlar om att det behövs flera ämnen och flera examensmål. Jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå.

Först ut var krav på obligatorisk kurs i svenska som andra språk. I förrgår ställde skribenterna på DN-debatt krav på att normkritisk pedagogik bör införas på lärarutbildningen i syfte att ge de blivande lärarna kunskap om mobbning.

Det är två viktiga områden som har stor betydelse för elevernas resultat och välmående. Två områden där behovet av kunskap är stort.

Förra året lyftes också behovet av ämnet ledarskap i lärarutbildningen. Också det en angelägen fråga.

Lärarutbildningen kan inte förbereda för allt

Jag förstår tanken med förslagen. Syftet är gott. Jag är ändå inte helt säker på att just fler kurser och examensmål är lösningen.

Lärarutbildningen ska självklart förbereda lärarna för den vardag som de kommer att möta. Men oavsett hur många obligatoriska kurser och examensmål vi lägger in kommer det inte vara tillräckligt.

Vi kan inte förvänta oss att lärarutbildningen ska ge de blivande lärarna kunskap om allt. Men den ska ge en grund för fortsatt lärande under yrkeslivet.

Kanske är vissa saker bättre och enklare att ta till sig när de nyblivna lärarna har fått en del erfarenheter att relatera till? Det finns också risk för ”trängsel” mellan olika kurser.

Utveckling under hela yrkeslivet

Jag skulle gärna se en större diskussion om hur lärare kan utvecklas och lära under hela sitt yrkesliv. Hur kan lärare stöttas i sitt arbete genom väl fungerande kompetensutveckling på ett bättre sätt än idag?  Och kanske återvända till lärarutbildningen med jämna mellanrum för påfyllning? Här har huvudmän och staten ett gemensamt ansvar och intresse.

Varning för quick fix

De områden som nu diskuteras behöver ingå i lärarutbildningen på något sätt. Flera av dem ryms även inom de mål som redan finns idag. Det är viktigt att de reformer som görs är genomtänkta och väl underbyggda.

Hur grundutbildning och fortbildning konkret ska utformas är också något som bör utvecklas utifrån de behov som finns på skolorna. Därför behövs ett helhetsperspektiv snarare än en quick fix som mer stillar debatten än som bidrar till kunskap och lärande.

Vad tycker du som läser detta? Kommentera gärna!

ps. Läs gärna dagens DN om fortbildningssatsningen för lärarna på Hovsjöskolan.   Även i Hultsfred har en liknade satsning gjorts.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Lärare och yrket
  Etiketter:

  Inga kommentarer på “Ska alla viktiga frågor in i lärarutbildningen?”

  skl logotyp