En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

SKL om riktade statsbidrag i Riksdagen idag

I morse arrangerade SKL ett frukostseminarium i Riksdagen för att diskutera de riktade statsbidragen inom skolan. På seminariet medverkade jag, JuneAnn Wincent, skolchef i Sala kommun och Anna Weinholt från Riksrevisionen.

Riksrevisionen inledde och berättade om sin rapport från december. Även om de olika satsningarna är bra och har ett gott syfte, verkade åhörarna på seminariet dela Riksrevisionens slutsats att de riktade statsbidragen inte fungerar effektivt och att pengarna inte når de skolor som bäst behöver dem. Statsbidragen kräver mycket administration och passar inte alltid in i pågående utvecklingsarbete. En del har också krav på medfinansiering.

JuneAnn Wincent, från Sala kommun illustrerade problemen på ett bra sätt. Hon nämnde till exempel statsbidraget för att öka bemanningen inom elevhälsan, personalgrupper som är svåra att rekrytera. Det är inte lätt för en liten huvudman (och kanske inte heller för större) att klara den motprestation som krävs, varken administrativt, ekonomiskt eller att helt enkelt hitta ytterligare rätt person på så kort tid som ett par-tre månader. Man kanske skulle ha behövt året ut för att kunna hitta den bästa lösningen för verksamheten. Syftet måste vara att göra insatser som gagnar eleverna. 

Några få procent av de totala kostnaderna för skolan

Ett annat talande exempel är regeringens satsning på två miljarder för ökad lärartäthet bland yngre elever. En satsning med gott syfte som uppskattas av allmänheten och de fackliga organisationerna. Två miljarder låter som väldigt mycket pengar. Men när JuneAnn Wincent räknar ut vad det innebär för Sala kommun, som är en mellanstor kommun, handlar det om fyra miljoner kronor. Det innebär åtta lärartjänster. I Sala finns tolv skolor med sju rektorer. Det räcker alltså inte till en lärare på varje skola.

Här ser vi problematiken i ett nötskal. Det finns ungefär uppåt fyrtio stycken riktade statsbidrag för skolan. Fast de utgör enbart några få procent av de totala kostnaderna för skolan. Bilden som ges i debatten är dock en helt annan. En bild som också skapar orimliga förväntningar hos allmänhet, föräldrar och lärare om vad dessa pengar innebär.

Tid, flexibilitet och fördelning

Även om jag helst vill se generella statsbidrag av alla skäl som nämns ovan, så ser vi inga tecken på att riktade statsbidrag kommer att minska. En central fråga handlar därför om att få dessa att fungera bättre. På seminariet pekade jag på tre lösningar:

– Tid. De riktade statsbidragen behöver vara långsiktiga. Och de kan inte införas med hur kort varsel som helst. Utveckling tar tid.

– Flexibilitet. Om bidragen är mer flexibla och ligger under längre tid kan man gå in i en satsning när det passar. Till exempel har vi ett bekymmer idag när det gäller läslyftet, som är en viktig satsning. Den kom lite tidigt, och en del lärare måste därför sluta i matematiklyftet för att kunna vara med i läslyftet. Flexibilitet handlar också om att olika huvudmän och skolor måste kunna få använda pengarna till olika saker. En del kanske behöver anställa fler personer medan andra kan behöva satsa på kompetensutveckling av den personal som redan finns.

– Fördelning. Precis som alla kommuner ska fördela resurser efter socioekonomiska behov, borde staten också göra det, dvs. sätta kriterier för hur medlen fördelas. Som läget är nu menar Riksrevisionen att de riktade statsbidragen snarare minskar likvärdigheten och förstärker skillnader mellan kommuner och skolor.

Alla vill väl. Det är klart att både stat och huvudmän vill att satsningar ska landa rätt och göra skillnad för eleverna. Jag är därför övertygad om att vi kan hitta gemensamma lösningar för hur de riktade statsbidragen ska utformas och se ut. Den engagerade diskussionen på Riksdagen idag är ett gott tecken.

Anna Weinholt, JuneAnn Wincent och jag på SKL:s seminarium på Riksdagen

 

 

 

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “SKL om riktade statsbidrag i Riksdagen idag”

    skl logotyp