En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Skolans rekryteringsutmaning – den rätta vägen är många vägar

SKL:s rapport ”Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel” som publicerades i veckan har fått stor uppmärksamhet. Media har framför allt lyft fram det stora behovet av lärare. Jag rekommenderar intresserade att läsa hela rapporten!

Även om skriften inte egentligen visade några nya siffror, tror jag att vårt försök att ge en helhetsbild av läget och att koppla ihop prognosen med hur många som faktiskt läser på lärarutbildningen idag, gav en aha-upplevelse. Den illustration som vi visade av hur stor andel av en årskull som i genomsnitt väljer en lärarutbildning talar sitt tydliga språk. För att möta behovet av lärare skulle dubbelt så många – om allt annat är lika – behöva påbörja en lärarutbildning. Det är inte realistiskt.

blogg lärare

Den rätta vägen är många vägar

Debatten fokuserar ofta på en lösning i taget – som om just den skulle vara räddningen. Vårt centrala budskap i rapporten är dock att vi måste göra många saker samtidigt. Den rätta vägen är många vägar, som rubriken i sista kapitlet heter.

Vi måste arbeta både för att få fler lärare till yrket, behålla lärare och att utveckla organisation och arbetssätt. I rapporten kan man läsa mer om dessa strategier och ett antal exempel från kommuner och skolor. Hör gärna av er till mig eller mina medarbetare om ni har inspel till vårt fortsatta arbete med dessa frågor eller om ni vill dela med er av något intressant som ni gör i just er kommun eller skola för att möta behovet av lärare.

Politiska reformer behöver ta hänsyn till läget

Läget kräver en klok styrning och ledning på alla nivåer. Politiska reformer måste gå hand i hand med den demografiska utvecklingen. Beslut om ambitionshöjningar i form av till exempel ökad lärartäthet och mindre klasser ter sig svåra att uppnå i ljuset av de ökande barnkullarna och den redan stora bristen på legitimerade lärare.

Även den statliga styrningen, till exempel genom utökade timplaner, antalet obligatoriska prov och krav på dokumentation, påverkar behovet av lärare. Åtgärderna kan var för sig vara lovvärda, men de måste ske i samklang med tillgången på lärare.

Mer av allt kommer därmed inte att fungera framöver. Nya arbetsuppgifter – från såväl statlig som lokal nivå – kan betyda att andra arbetsuppgifter tas bort.

Mod och tålamod

Avslutningsvis lånar jag rektor Helena Forsells kloka ord från onsdagens webbsändning när hon berättade om Blommensbergsskolans utvecklingsarbete som bland annat förbättrat lärarnas arbetsmiljö och minskat sjukfrånvaron. Det behövs mod och tålamod. Mod att prova nya vägar. Och tålamod att inse att utveckling och förändring tar tid.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Skolans rekryteringsutmaning – den rätta vägen är många vägar”

    skl logotyp