En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Skolsegregation – en aktuell utmaning för många kommuner

Idag presenterar lärarnas fackliga organisationer och LO en sammanställning av statistik som visar att nyanlända elever oftare går i skolor där föräldrarna generellt har en låg utbildningsnivå. Och regeringen har presenterat ett utredning som snabbt ska ta fram förslag på hur friskolor ska ta emot fler nyanlända elever och hur kommuner lättare ska kunna placera nyanlända elever i andra skolor än de som ligger närmast bostaden.

De senaste åren har mottagandet av nyanlända barn och ungdomar ökat i stort sett alla kommuner. Detta har satt kommunernas förmåga att ordna skolgång för alla nyanlända elever på prov. Eleverna och deras vårdnadshavare ska också få information om möjligheten att välja skola.

Kommunerna är medvetna om att mottagandet av nyanlända är ojämnt fördelat mellan skolorna. Boendesegregationen – inte minst på grund av möjligheten till eget boende (ebo) – påverkar. Men många kommuner arbetar aktivt för att nyanlända elever ska erbjudas plats på fler skolor. Ett dilemma är att det på många håll är generell platsbrist.

Många bra lokala exempel

I Nyköpings kommun byggdes en ny kommunal högstadieskola där samtliga elever i dessa åldrar går, om de inte väljer en fristående skola. I Malmö pendlar elever från Rosengård till skolor i bland annat Limhamn. Även Botkyrka kommun använder sig av ”bussning” för att eleverna ska få möjlighet att gå på en skola längre bort.

Linköpings kommun har ändrat sitt resursfördelningssystem så att varje elev får en elevpeng som påverkas av en mängd olika faktorer, exempelvis om eleven är nyanländ och föräldrarnas utbildningsnivå. Detta kan öka skolornas intresse att ta emot nyanlända elever.

I Nacka kommun väljer familjerna i området Fisksätra, ett område där många utrikes födda bor, aktivt skola. En majoritet av eleverna pendlar från Fisksätra till en skola i ett annat område. Helsingborgs stad har också lyckats få fler skolor att erbjuda platser till nyanlända och fler elever att göra aktiva skolval. Utbildningsdirektörens tydliga budskap om att alla skolor måste hjälpas åt har fått effekt.

Kvaliteten ska vara hög

Även de fristående skolorna behöver ta ansvar för att erbjuda plats för nyanlända elever. Deras urvalsgrunder där kösystemet lägger hinder för att ta emot nyanlända elever är ett problem som regeringen nu ser över, vilket Gustav Fridolin presenterade på en presskonferens i dag. Hur fördelningen kan bli jämnare mellan kommunala skolor ska också ses över, vilket är bra.

Självklart ska vi arbeta för att motverka skolsegregationen. Samtidigt måste vi arbeta för att alla skolor ska vara bra skolor och klara sitt kompensatoriska uppdrag. Även skolor i segregerade områden ska hålla en hög kvalitet. Alla barn har rätt att gå i en bra skola oavsett föräldrarnas bakgrund.

Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Skolsegregation – en aktuell utmaning för många kommuner”

    skl logotyp