En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Smartare bidrag, tack!

”Små orter har inte råd att söka bidragen” är rubriken på en artikel i dagens DN. Den syftar på Skolverkets rapport om vilka kommuner som söker de riktade statsbidragen för regeringens utvecklingssatsningar. Närmare bestämt totalt 22,3 olika bidrag i genomsnitt per år.

Det är bra att den här frågan blir diskuterad. Precis som Skolverket skriver i sin analys finns det flera anledningar till att ett antal kommuner inte tar del av bidragen i någon större utsträckning. En självklar förklaring är naturligtvis att alla kanske inte har behov av alla bidragen som finns. Som skolchefen Ylva Åkerberg i Skinnskatteberg, säger i artikeln:

–Tidigare deltog vi i en hel del utvecklingsprojekt men det gav inte det resultat vi önskade. I stället har vi fått prioritera och satsa på en fråga i taget.

Inget tydligt samband mellan resultat och bidrag

På listan över de kommuner som ansökt om minst antal statsbidrag finns till exempel Norbergs kommun. De har förbättrat sina resultat och är på plats 15 av landets kommuner i årets Öppna Jämförelser för grundskolan. Sambandet mellan resultat och statsbidrag är alltså inte givet.

För en del, framförallt mindre, kommuner kan det vara svårt både att administrativt hantera bidragen och att sätta av de egna medel som krävs. Listan över de kommuner som deltar i satsningarna och de som inte gör det, talar för sig själv. Även om det naturligtvis finns undantag, som Lerums kommun som lyfts fram i artikeln.

Skolverkets analys visar att de statliga satsningarna inte är fullt ut anpassade för alla kommuner. Staten behöver göra om och göra rätt. Skolverket säger att de ska se över om de ska ändra sitt sätt att arbeta. Det är bra. Verket menar att det kan krävas riktade insatser för de kommuner som har ett behov av satsningarna men som ändå inte deltar.

Utgå från kommunernas behov

Det bästa vore om regering och Skolverket gör upp med huvudmännen i förväg utifrån de lokala behoven. SKL:s förslag om regelbundna samtal med staten om läget i skolan skulle här få en viktig funktion. De samtalen har länge saknats.

En gemensam bild och ett ökat samarbete med staten ger oss som är ansvariga för skolan bättre möjligheter till ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Skolverkets rapport är ett alldeles lysande exempel på en fråga där samarbete borde vara en självklarhet.

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Smartare bidrag, tack!”

    skl logotyp