En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Snabbt, bra och gratis

”Tänk om vi kunde göra det svåra lättare?” Orden kommer från Björn Söderlund, Lidingö stad, och beskriver tanken bakom LIKA – it-tempen för skolan.

LIKA, som presenterades på ett seminarium på SKL igår, är ett verktyg som på ett enkelt sätt – och helt gratis – kan användas för att ta tempen på skolans digitalisering. Det ger en snabb nulägesbild men ger också automatiskt en handlingsplan där man kan se vad som behöver prioriteras.

Maria Stockhaus, som inledde, pekade på att för att utveckla skolan med digital teknik behövs ett strategiskt arbete inom flera områden. LIKA handlar om att få en bild både av ledarskap, infrastruktur, kompetens och användning – alla viktiga delar som måste fungera för att nå bra resultat.

Jag själv följde seminariet via webben och det var inspirerande att lyssna på de rektorer och IT-strateger som varit med och testat verktyget. De var eniga om att det här är något som man verkligen har nytta av som rektor och skolledare. Enkelt, självinstruerande och lätt att kommunicera var ord som gick som en röd tråd genom seminariet.

Verktyg för skolutveckling

Elisabeth Teghult, rektor i Kungsbacka menade att verktyget tilltalar henne som pressad rektor för att det är snabbt och enkelt, men underströk också att det är ett viktigt redskap för skolutveckling.

Jag tycker att kopplingen mellan digitalisering och skolutveckling är central. Jag håller med Elisabeth om att det inte går att jobba med LGR 11 utan digitala redskap, och det är positivt att LIKA uppfattas som ett hjälpsamt verktyg.

Digitalisering är inget enskilt spår

Det är också en självklarhet att LIKA inte bara ska vara ett enskilt spår framöver, utan kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet för skolan som helhet. Piloterna beskrev att verktyget redan nu gjort det lätt att svara på de frågor som rör digitalisering. Det blir enkelt att ha koll på vad man behöver göra, vad man har gjort och vad som hänt. Man kan lätt gå tillbaka och se vilka självskattningar man gjorde förra terminen och vad som blivit bättre.

Bra underlag för it-satsningar

LIKA används av rektorer men också av huvudmän på övergripande nivå. Med verktyget kan man få en bild både av de gemensamma utmaningar som finns och vad som fungerar bra eller dåligt på enskilda skolor. Björn Söderlund beskrev på ett intressant sätt hur Lidingö har börjat använda rektorernas värderingar som beslutsunderlag för sina it-satsningar i kommunen. Och det är precis så verktyget borde användas tycker jag.

LIKA bygger på en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Här kan du läsa mer om LIKA och här hittar du verktyget

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: 1
  Kategori: Digitalisering
  Etiketter: , ,

  En kommentar på “Snabbt, bra och gratis”

  1. 2014-08-28 15:40
   Skrivet av
   Lanseringen – tips från piloterna! |

   […] Läs också Per-Arne Anderssons (chef för avdelningen Lärande och arbetsmarknad, SKL) reflektioner kring lanseringen och verktyget: Snabbt, bra och gratis. […]

  skl logotyp