En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Stadig ökning av elevhälsopersonalen

I P1 Morgon uttrycker SSR oro över att ökningen av antalet kuratorer är för långsam. Statssekreterare Bertil Östberg konstaterar att det tar tid att hitta rätt personer och att anställa. Jag instämmer. Vi är båda övertygade om att den pågående elevhälsosatsningen kommer att ge effekt, både när det gäller antalet kuratorer och andra yrkesgrupper. Jag vet att kommunernas intresse för att få del av Skolverkets riktade statsbidrag är stort.

Kommuner satsar på elevhälsan

Många kommuner vill göra – och gör faktiskt – personalförstärkningar inom elevhälsan. Färsk statistik över elevhälsopersonalen i kommunala grund- och gymnasieskolor visar att antalet anställda inom elevhälsans samtliga yrkesgrupper har ökat sedan år 2000. Till exempel ökade antalet skolkuratorer med 63 procent och antalet skolpsykologer med 78 procent mellan 2000 och 2012

Statistik elevhälsopersonal 2010-2012

I relation till elevkullarna är ökningen i själva verket ännu större. De senaste tolv åren har antalet elever i kommunernas grundskolor minskat med mer än 229 000, eller 23 procent. I de kommunala gymnasieskolorna var minskningen 26 000, vilket motsvarar nio procent.

Elevhälsans arbete är viktigt

SKL:s Öppna Jämförelser grundskola 2013 visar att nio av tio elever känner sig trygga i skolan. Samtidigt får vi inte blunda för att det finns elever som mår dåligt, känner sig stressade och har bristande tilltro till sin kompetens. Det är mycket utanför skolan som påverkar barns och ungas psykiska hälsa, inte minst sociala medier. Det måste skolan ta på allvar och därför är elevhälsans arbete centralt.

När samhället och behoven förändras behöver vi hitta nya sätt att arbeta. Jag vill tipsa om SKL:s projekt Psynk – psykisk hälsa, barn och unga som vi driver sedan 2012. På projektets elevhälsosida finns både spännande exempel på hur skolan och samhället kan jobba och länkar till intressanta webbseminarier.

Be Sociable, Share!

  Författare:
  Kommentarer: Bli först att kommentera
  Kategori: Elever
  Etiketter: , ,

  Inga kommentarer på “Stadig ökning av elevhälsopersonalen”

  skl logotyp