En blogg från SKL

SKL:s skolblogg

Alla elever ska lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor.

Stort intresse för socioekonomisk resursfördelning på KOMMEK

Igår deltog SKL på ett intressant seminarium om socioekonomisk resursfördelning till skolor på KOMMEK-mässan i Malmö. Det var många i publiken och en rykande åtgång på SKL:s  skrift om hur man kan göra och vad som finns att tänka på när man fördelar resurser.

Intressant exempel från Sundsvalls kommun

Innan sommaren skrev jag här på bloggen om att socioekonomisk resursfördelning kan bidra till att minska skillnader i resultat mellan skolor. Samtidigt är det inte en helt enkel fråga.

På seminariet berättade ekonomichef Ulf Fryklund från Sundsvalls kommun om hur de gjorde när de utvecklade sin resursfördelningsmodell. Dels tittade de på hur andra kommuner gör, dels fördjupade de sig i vad forskningen säger om hur elevers bakgrund påverkar deras förutsättningar att lyckas i skolan. De använde sig också av olika referensgrupper där de politiskt förtroendevalda, skolledarna och de fristående aktörerna i kommunen kunde lämna synpunkter.   

bild KOMMEK

Eva-Lena Arefäll, SKL,  Boel Vallgårda, Uppsala, Ulf Fryklund, Sundsvall och Annika Hellberg, Vallentuna diskuterar socioekonomisk resursfördelning på KOMMEK.

Sundsvall gör inte anspråk på att ha hittat den perfekta resursfördelningsmodellen – och någon sådan finns ju inte heller, det tror jag vi alla är överens om. Men de har en genomtänkt modell. Det tror jag blir det viktiga när vi nu fått ökade lagkrav på att fördela resurserna efter behov.

Om Skolinspektionen kommer på besök måste kommunen kunna visa hur de beaktar förhållandena på de olika skolorna när resurserna fördelas. Annars lär det komma kritik.

SKL svarar på frågor om skolans ekonomi

Apropå resurser och ekonomi kan jag också berätta att SKL har tagit fram en så kallad FAQ, alltså svar på vanliga frågor, om skolan och dess pengar. Vi får en hel del frågor från journalister och andra om hur mycket skolan kostar, hur kommunerna fördelar pengar, hur det här med generella och riktade statsbidrag fungerar med mera.

Jag tror att vårt material även kan komma till nytta för kommunerna, inte minst i valtider. Nu är kanske behovet extra stort att beskriva vad skolan och annan välfärd faktiskt kostar och hur den finansieras.

 

 

 

Be Sociable, Share!

    Inga kommentarer på “Stort intresse för socioekonomisk resursfördelning på KOMMEK”

    skl logotyp